Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
MetalWorkMetalWork
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Czy są jakieś normy, rozporządzenia, wytyczne bądź.....

25 Mar 2008 10:46 4784 8
 • Level 29  
  ....instrukcje do prowadzenia lub przeprowadzania i dokumentowania diagnostyki, konserwacji, kalibracji itp. urządzeń automatyki przemysłowej? Za wszelkie info dzięki, mogą być też jakieś przykłady.

  Zapraszam do dyskusji i udzielania porad na temat prowadzenia takich dokumentacji. :D
 • MetalWorkMetalWork
 • Level 25  
  Na pewno automatyka urządzeń o wysokiej niezawodności i odpowiedzialności podlega takim badaniom.Konkretnie trudno powiedzieć jakim bo nie wiadomo jakie urządzenia ma pytający na myśli.Dawniej i obecnie też określa to Polska Norma,Norma Zakładowa.Jeżeli zakład jest w ISO to i ta norma.
 • MetalWorkMetalWork
 • Level 29  
  Rozumiem, że producent nowej maszyny przemysłowej powinien z nią dostarczyć instrukcje:
  - obsługi w języku polskim dla operatorów urządzenia
  - konserwacji, czyli maintenance dla działu technicznego (utrzymania ruchu)
  - parts manual dla celów naprawczych urządzeń.

  Czy na podstawie powyższych dokumentów maszyny można prowadzić dokumentację przeglądów (zrobiony jakiś własny np. diagram) czy regulują to jakieś przepisy?

  Z którymi normami ma się do czynienia w czasie konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń elektronicznych stosowanych w przemyśle? Wystarczą mi tylko numery norm.
  Chodzi tu o systemy automatyki zainstalowane i pracujące z zakładach pracy.
 • moderator of Robotics
  Z tego co wiem nie ma normy, która określa np. jak często kontrolować styki styczników, albo sprawdzać czy lampki kontrolne się spaliły czy nie.
  Urządzenia Automatyki przemysłowej nie rodzą się z nicości, tylko mają producenta i wykonawcę. Nawet jak są stworzone sposobem gospodarczym. Nawet wtedy sporządza się dokumentację i instrukcję.
  Producent określa w instrukcji jak często i w jakim zakresie należy kontrolować i robic przeglądy urządzenia. Dla jednego będzie to co 12 godzin, a dla drugiego raz na pięć lat.
  W obowiązkach konserwatora jest przestrzegać warunków eksploatacji zgodnych z instrukcją i utrzymywać urządzenie w sprawności technicznej.
  Jak widzi, że mu automat do krojenia pizzy wycina romby zamiast trójkącików, to nie będzie czekał jeszcze sześciu tygodni do przeglądu, tylko idzie i usuwa awarię.
  Z doświadczenia wiem, że urządzenia regularnie konserwowane i sprawdzane, rzadko miewają awarie, a i wtedy najczęściej jest to wina obsługi.
  Np. bardzo trudno jest wytłumaczyć niektórym, że silnik elektryczny ma swoje ograniczenia, i jeśli urzadzenie zostało zablokowane, bo wpadł łom w tryby, to nie trzyma się przycisku "załącz" aż wypadnie.
  :|
 • Level 22  
  Istnieje coś takiego jak DTR - dokumentacja techniczno ruchowa.
  W maszynach sprowadzanych z poza granic naszego kraju nie spotkałem się z DTR-kom za to na 99 % uruchamianych przezemnie maszyn jest dokumentacja obsługi i konserwacji maszyny. Jakie czynności co jaki czas należy zrobić żeby działała długo i nie zawodnie. Wtedy zakładasz DTR-kę i zapisujesz sobie co jaki czas masz co zrobić i co zrobiłeś.
  Tworzenie normy do tego celu nie ma sensu ponieważ różne maszyny wymagają innej konserwacji. Innych czynności oraz częstości przeglądów będzie wymagało centrum obróbcze do produkcji okien a innych stacja trafo która to centrum zasila.
 • Level 29  
  Rzeczywiście zdecydowana większość awarii i usterek powstaje z nieprzestrzegania zalecanych instrukcji obsługi, konserwacji i przeglądów, tzn. zawodzi czynnik ludzki. A jak już wystąpi poważna awaria sprzętu to każdy umywa ręce, a z obserwacji i doświadczenia mogę stwierdzić, że przeważnie zawodzi człowiek, czy to operator z braku wiedzy, czy to konserwator, który czegoś niedopatrzył, czy to serwisant, który coś połatał na szybkiego.
 • Level 29  
  Pewien Pan dr inż. gdzieś, kiedyś napisał:


  "Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń energoelektronicznych.

  W trakcie eksploatacji stan techniczny urządzeń energoelektronicznych ocenia się na podstawie przeprowadzonych oględzin i przeglądów.

  Oględziny urządzeń energoelektronicznych należy przeprowadzać w terminach określonych w instrukcji ruchu i eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

  Oględziny urządzeń energoelektronicznych obejmują sprawdzenie:

  a) stanu napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych,

  b) stanu części energetycznych przekształtnika oraz urządzeń układu sterowania,

  c) stanu obwodów sygnalizacji stanów awaryjnych,

  d) działania aparatury kontrolno-pomiarowej,

  e) stanu wentylatorów i filtrów powietrza,

  f) stanu ochrony przeciwporażeniowej,

  g) stanu połączeń i zamocowań elementów półprzewodnikowych.

  Przeglądy urządzeń energoelektronicznych należy przeprowadzać w czasie ich planowego postoju w terminach ustalonych w dokumentacji fabrycznej, lecz nie rzadziej niż raz na dwa lata. W odniesieniu do urządzeń zabudowanych na stałe w urządzenia technologiczne, przeglądy należy przeprowadzać w terminach przewidzianych dla przeglądów i remontów tych urządzeń.

  Przeglądy urządzeń energoelektronicznych powinny obejmować w szczególności:

  a) oględziny w zakresie podanym wyżej,

  b) pomiary i próby eksploatacyjne w zakresie określonym w instrukcji eksploatacyjnej,

  c) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych elementów układu,

  d) sprawdzenie stanu osłon, blokad, urządzeń ostrzegawczych i innych zapewniających bezpieczeństwo pracy,

  e) niezbędną konserwację i naprawy,

  f) czyszczenie kratek wentylacyjnych i odstępów izolacyjnych urządzenia przekształtnikowego z kurzu i pyłu.

  Na podstawie oceny stanu technicznego urządzenia energoelektronicznego podejmuje się decyzję o ewentualnym przekazaniu urządzenia do remontu lub wymiany urządzenia."
 • User removed account  
 • Level 11  
  PN-EN 60654-2 styczeń 1999 :Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami
  przemysłowymi -Zasilanie.
  PN-EN 60654-1 listopad 1996:Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi-warunki klimatyczne.
  PN-EN 60654-3 marzec 2000.Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi.Czynniki mechaniczne.
  Są to ogólne normy odnoszące się do warunków środowiskowych i zasilania urządzeń i automatyki.Normy po zmianach są aktualne pod podanymi numerami.