Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Atmega32 LCD+ klawiatura, dlaczego program się sypie?

30 Mar 2008 23:06 1449 2
 • Poziom 11  
  Witam.
  Zacznę od konfiguracji.Do portu A atmegi32 mam podłączone wyświetlacz LCD 4x16 w trybie 4 bitowym bez odczytu flagi co powoduje że zarządzam także sygnałami E i RS(r/w do masy).Oczywiście piny danych wyświetlacza są podłączone do bitów najstarszych uC. Do tych samych pinów (PA7, PA6,PA5,PA4) mam podłączone 4 linie od klawiatury matrycowej które są zwarte do masy przez rezystor 4k7.Problem polega na tym że nie mogę zrobić pętli opóźniającej gdy przycisnę przycisk tzn. gdy nacisnę na czas krótszy niż ok 2 s jest wszystko OK; jeśli natomiast na czas dłuższy podczas trzymania przycisku na LCD zostają wyświetlone znaki których nie chce. I teraz pytanie dlaczego się tak dzieje skoro dla czasu krótszego jest wszystko ok, natomiast dla czasu dłuższego program się sypie? Dlaczego prosta pętla tu nie pomaga( podczas tej pętli także się wyświetlają znaki?

  DDRA = 0x0f; //ustawiane portu A w stan wejścia //rs=1 ie=1
  PORTA = 0x0f;
  PINA = 0x0f;

  switch(PINA){

  case (0X8f):
  while(PINA & 1<<7)czekajms(255);

  .....
  zapis_text("A");
  .......
 • Poziom 38  
  Pokaż kawałek więcej kodu.

  Dodano po 1 [minuty]:

  Na pewno nie ruszasz linią Enable w trakcie odczytu klawiatury?
 • Poziom 11  
  no linią E i RS ruszam poprzez komendy :

  DDRA = 0x0f; //ustawiane portu A w stan wejścia //rs=1 ie=1
  PORTA = 0x0f;
  PINA = 0x0f;

  Na starszej połówce mam klawiature i dane LCD a na młodszej mam E i RS i 2 linie sterujące jednak nie są one ważne.

  Dodano po 3 [minuty]:

  Code:
   //#include <until\delay.h>
  
   #include <avr/io.h>
   #define LCD  PORTA
   #define HD44780_DDRAM_SET            0x80
   #define E  3
   #define RS  2
   //
   #define SET_E   LCD |= _BV(E)
   #define CLR_E   LCD &= ~_BV(E)
   //
   #define SET_RS  LCD |= _BV(RS)
   #define CLR_RS  LCD &= ~_BV(RS)
   #define HD44780_DDRAM_SET 0x80
   #define HD44780_CGRAM_SET            0x40
   
   
   


   ////////////////////////////// Obsługa WYŚWITLACZA LCD /////////////////////////////////
   
   // funkcja opóźniająca o x*1ms
   void czekajms(char x){
   
     unsigned char a, b;                           // zmnienne licznikowe
        for( ; x > 0; --x)                       // ta pętla zostanie wykonana x-razy
           for(b = 10; b > 0; --b)              // a ta 10 razy
              for(a = 100; a > 0; --a)         // natomiast ta 100 razy
                 __asm("nop");                 // dodatkowa instrukcja opóźniająca o 1 cykl
                                                
     
     // razem to da opóźnienie ok. x * 1ms
     // x od 0 do 255
     
   }

   
   
   
   
   // pcodedura zapisu bajtu do wyświetlacza LCD
   // bez rozróżnienia instrukcja/dana
   void zapis_do_LCD(char x){
   
     SET_E;                                  // ustaw na E stan wysoki
     LCD = ((LCD & 0x0F) | (x & 0xF0));          // zapis pierwszej połówki bajtu
     CLR_E;                                  // opadające zbocze na E -> zapis do wyświetlacza
     SET_E;                                  // ustaw na E stan wysoki
     LCD = ((LCD & 0x0F) | ((x & 0x0F) << 4));    // zapis drugiej połowki bajtu
     CLR_E;                                 // opadające zbocze na E -> zapis do wyświetlacza
     
     czekajms(1);                               // czekaj 1ms
   }

     

   
   
   
   
   // procedura zapisu instrukcji do wyświetlacza LCD
   void zapis_komenda(char x){
     
     CLR_RS;                                 // niski stan na RS -> zapis instrukcji
     zapis_do_LCD(x);                         // zapis do LCD
   
   }


   
   
   
   
   
   // procedura zapisu danej do wyświetlacza LCD
   void zapis_znak(char x){
   
     SET_RS;                               // wysoki stan na RS -> zapis danej
     zapis_do_LCD(x);                         // zapis do LCD
                    
   }   
   
   
   
   // procedura zapisu tekstu do wyświetlacza LCD
   void zapis_text(char * s){
   
     while(*s){                                     // do napotkania 0
        
        zapis_znak(*s);                      // zapisz znak wskazywany przez s na LCD
        s++;                               // zwiększ s (przygotuj nastepny znak)
     }
     
   }   
   
   
   
   // procedura skoku na ustalone miejsce wyświetlacza LCD
   void Skok_LCD(unsigned char x, unsigned char y){
   
     zapis_komenda(HD44780_DDRAM_SET | (x + (0x40 * y)));
                                                   
   }   
   
   
   
   // procedura inicjalizacji wyświetlacza LCD
   void lcd_init(void){
   
     czekajms(15);                            // czekaj 15ms na ustabilizowanie się napięcia zasilającego
     CLR_E;                                  // E = 0
     CLR_RS;                               // RS = 0
     char i;                               // zmianna licznikowa
     for(i = 0; i < 3; i++){                   // trzykrotne powtórzenie bloku instrukcji
     
        SET_E;                               // E = 1
        LCD &= 0x3F;                         //
        CLR_E;                               // E = 0
        
        czekajms(5);                            // czekaj 5ms
      }
     
     SET_E;                                  // E = 1
     LCD &= 0x2E;                            //
     CLR_E;                                  // E = 0
   
     czekajms(1);                               // czekaj 1ms

     zapis_komenda(0x28);                      // interfejs 4-bity, 2-linie, znak 5x7
     zapis_komenda(0x08);                     // wyłącz LCD, kursor i miganie
     zapis_komenda(0x01);                      // czyść LCD
     zapis_komenda(0x06);                      // bez przesuwania w prawo
     zapis_komenda(0x0C);                      // włącz LCD, bez kursora i mrugania

   }


   
   
   
   
   // procedura ustawiająca LCD
   void moje(void){
   
     czekajms(15);                            // czekaj 15ms na ustabilizowanie się napięcia zasilającego
     CLR_E;                                  // E = 0
     CLR_RS;                               // RS = 0
     char i;                               // zmianna licznikowa
        for(i = 0; i < 3; i++){                // trzykrotne powtórzenie bloku instrukcji
     
           SET_E;                            // E = 1
           LCD &= 0x3F;                      //
           CLR_E;                            // E = 0
           
           czekajms(5);                         // czekaj 5ms
        }
           
     SET_E;                                  // E = 1
     LCD &= 0x2E;                            //
     CLR_E;                                  // E = 0
     czekajms(10);                            // czekaj 1ms
     
   }   
   
   ////////////////////////// koniec procedury obsługi wyświetlacza LCD ////////////////////
     
     

   ////////////////////////////////// Obsługa KLAWIATURY////////////////////////////////////
   
   // procedura naprzemiennego ustawiania "potru A" jako wejścia i wyjścia
   void przygotuj(int zapis){
   
     
     if(zapis == 1){
        
        //przygotowanie LCD do przyjecia znaków; stabilizacja poziomów zasialania;
        //ustawienie portu A jako wyjścia
   
        czekajms(255);                  
        DDRA = 0xFF;
        PORTA = 0xFF;
        //zapis_komenda(HD44780_DDRAM_SET);
        //zapis_komenda(HD44780_CGRAM_SET);
        czekajms(100);
        moje();
        Skok_LCD(0,0);
     }
     
     else {
     
        //przygotowanie klawiatury do obsługi; stabilizacja poziomów zasialania;
        //ustawienie portu A jako wejścia
        
        //zapis_komenda(HD44780_DDRAM_SET);
        czekajms(100);
        DDRA = 0X0f;
        PORTA = 0x0f;
        PINA = 0x0f;
     }
   }
   
   
   
   
   // procedura detekcji klawiszy
   void klawiatura(void){
     
     while(1){
     
     DDRA = 0x0f;                      //ustawiane portu A w stan wejścia 4 najstarsze bity
     PORTA = 0x0f;
     PINA = 0x0f;
     
        
        PORTC = 0x80;
        switch(PINA){
                    
           case (0X8f):
           while(PINA & 1<<7){  //<------------------------
              czekajms(255);  //<------------------------
                    }
           
              
           przygotuj (1);
           zapis_text("A");
           przygotuj (0);
              
              
              
              
           przygotuj (0);

           break;
           
           case (0X4f): //0100 1001 =0
              //while(PINA ==0X4f);
              przygotuj (1);
              zapis_text("Litera nr B");
              przygotuj (0);

           break;
           
           case (0X2f): //0100 1001 =0
              while(PINA ==0X2f);
              przygotuj (1);
              zapis_text("LiteraC");
              przygotuj (0);

           break;
           
           case (0X1f): //0100 1001 =0
        
              przygotuj (1);
              zapis_text("Litera ");
              przygotuj (0);

           break;
     
     
     default:

  PORTC = 0x40;

     switch(PINA){

           case (0X8f): //0100 1001 =0
        
              przygotuj (1);
              zapis_text("Litera nr t                     ");
              przygotuj (0);

           break;
           
           case (0X4f): //0100 1001 =0
        
              przygotuj (1);
              zapis_text("Litera nr y                     ");
              przygotuj (0);

           break;
           
           case (0X2f): //0100 1001 =0
        
              przygotuj (1);
              zapis_text("Litera nr u                     ");
              przygotuj (0);

           break;
           
           case (0X1f): //0100 1001 =0
        
              przygotuj (1);
              zapis_text("Litera nr i                     ");
              przygotuj (0);         
           break;
     
     
     default:
     PORTC = 0x20;
        
        switch(PINA){

           case (0X8f): //0100 1001 =0
        
              przygotuj (1);
              zapis_text("Litera nr p                     ");
              przygotuj (0);

           break;
           
           case (0X4f): //0100 1001 =0
        
              przygotuj (1);
              zapis_text("Litera nr v                     ");
              przygotuj (0);
           break;
           
           case (0X2f): //0100 1001 =0
        
              przygotuj (1);
              zapis_text("Litera nr m                     ");
              przygotuj (0);
           break;
           
           case (0X1f): //0100 1001 =0
        
              przygotuj (1);
              zapis_text("Litera nr k                     ");
              przygotuj (0);

           break; 
     default:
     break;   
     
     }

   
     
     }
     
     
           }
           
        }}


   
   /////////////////////////// koniec procedury obsługi klawiatury ///////////////////////////////////
   
   
   

   

  // procedura pierwszego uruchomienia
   void Inicjuj(void){
   
    int a;
   
      zapis_text("        Witaj       ");
     
     for(a=2 ; a > 0; --a)
        czekajms(255);
      
     zapis_text("  Wproawdza kod :       ");
     
     
     
     
     
     klawiatura();
     
     
   }

     

  // program główny
   int main(void){
   
  // konfiguracja portów we/wy
   DDRA = 0xFF;
   PORTA = 0xFF;
   DDRC = 0xff;
   PORTC = 0x80;


  //inicjacja wyświetlacza
   lcd_init();

  //pierwsze uruchomienie
   Inicjuj();


  return 0;
  }


  Zaznaczyłem interesujące mnie miejsce na listingu.

  Proszę umieszczać listingi programów w znacznikach "Code". [c_p]