Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Zamek szyfrowy ATmega 16 Bascom

17 Kwi 2008 12:31 5999 26
 • Poziom 11  
  Cześć. Prosze o pomoc w rozwiązaniu problemu, a mianowicie mam problem przy konfiguracji klawiatury. Nie moge ręcznie wpisać kodu np. 1234, tylko program sam dobiera mi kod ( caly czas podaje jedna liczbe"1", tak jak bym ja cały czas wpisywał) kod wtedy jest ustawiany na 1111, ale jeżeli zmienie wartość na "k=2" w miejscu zaznaczonym w kodzie to program będzie dobierał same 2 kod wtedy "2222", jak wpisze 3 to wtedy kod bedzie "3333"
  Prosze o pomoc jeżeli ktoś ma jakieś sugestie.
  Dodatkowo dodaje schemat klawiatury
  kod programu
  Code:

  ********************************************
  '1) Konfiguracja
  '********************************************
  $regfile = "m16def.dat"                                     ' informuje kompilator o pliku dyrektyw wykorzystywanego mikrokontrolera
  $crystal = 1000000                                          'częstotliwość mikrokontrolera


  Config Lcd = 16 * 2                                         'Wielkość wyświetlacza LCD
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.2 , Db5 = Porta.3         'konfiguracja pinów
  Config Lcdpin = Pin , Db6 = Porta.4 , Db7 = Porta.5         'dla wyświetlacza
  Config Lcdpin = Pin , E = Porta.1 , Rs = Porta.0            ' LCD

  Config Pinc.7 = Output                                      'konfiguracja pinów portu C dla klawiatury
  Config Pinc.6 = Output                                      '
  Config Pinc.5 = Output                                      '
  Config Pinc.4 = Input                                       'piny klawiatury
  Config Pinc.3 = Input                                       '
  Config Pinc.2 = Input                                       '
  Config Pinc.1 = Input                                       '

  Config Pinb.0 = Output                                      'diody led
  Config Pinb.1 = Output                                      '
  Config Portd.0 = Output                                     'przekaźnik
  Config Pind.0 = Output                                      '

  K1 Alias Portc.5
  K2 Alias Portc.6
  K3 Alias Portc.7
  W1 Alias Pinc.4
  W2 Alias Pinc.3
  W3 Alias Pinc.2
  W4 Alias Pinc.1
  Przek Alias Portd.0                                         'ustawienie aliasów dla portu przekaźnika
  Led_r Alias Portb.0
  Led_g Alias Portb.1

  Set Led_r
  Set Led_g
  Set Portc.4
  Set Portc.3
  Set Portc.2
  Set Portc.1
  Set K1
  Set K2
  Set K3


  Declare Sub Sprawdz_kod                                     '
  Declare Sub Menu                                            '
  Declare Sub Czas_otw                                        'deklaracja procedur
  Declare Sub Zm_kodu
  Declare Sub Klawiatura                                      '
  Declare Sub Odczyt_kodu
  Declare Sub Zamek
  Declare Sub Zly_kod


  Dim Temp1 As Byte                                           '
  Dim Temp2 As Byte                                           '
  Dim Przycisk As Byte                                        '
  Dim Czas As Byte                                            '
  Dim K As Byte                                               '
  Dim Z As Byte                                               ' definiowanie zmiennych
  Dim Liczba_1 As Byte                                        '
  Dim Liczba_2 As Byte                                        '
  Dim Liczba_3 As Byte                                        '
  Dim Liczba_4 As Byte
  Dim Znacznik As Byte                                        '
  Dim N As Byte                                               '
  Dim T As Byte                                               '

  '********************************************
  '2) Pierwsze uruchomienie
  '********************************************
    Cls                                                       ' Czyszczenie Lcd
    Locate 1 , 5                                              'ustawienie napisu w pierwszym wierszu na piatej pozycji
    Lcd "Hello"                                               'wyświetlenie na wyświetlaczu napisu HELLO
    Cursor Off
    Wait 1
    Readeeprom Liczba_1 , 2
    Waitms 15
    If Liczba_1 = 255 Then
     Locate 1 , 3
     Lcd "Pierwsze"
     Locate 2 , 3
     Lcd "uruchomienie"
     Wait 2
     Call Zm_kodu
     Else
     Call Menu
    End If
    End
  '********************************************
  '3) MENU
  '********************************************
  Sub Menu
  Cls
  Lcd "1) Otwarcie"
  Lowerline
  Lcd "2) Zmiana kodu"
  Cursor Off
  Call Klawiatura
  Wait 1
    Select Case Przycisk
      Case 1 : Call Odczyt_kodu
      Case 2 : Call Sprawdz_kod
   End Select

  End Sub


  '********************************************
  '4) ODCZYT KODU DO OTWARCIA ZAMKA
  '********************************************

  Sub Odczyt_kodu

     Cls
     Lcd ">> PODAJ KOD <<"
     Cursor Off
     Locate 2 , 6
     Cursor Blink

  N = 1

  Select Case N

  Do
        Case 1:
        Call Klawiatura
        Readeeprom Liczba_1 , 2                               'odczytanie wartości z komórki pamieci eeprom
        Locate 2 , 6                                          'o adresie 2 i wpisanie jej do zmiennej Liczba_1
        Waitms 250
        Lcd "*"
        Waitms 250
        Incr N                                                'zwiększenie zmiennej N o 1
           If Przycisk = Liczba_1 Then                        'instrukcja sprawdzajaca czy
                                             'wciśnięty przycisk jest taki sam
                                             'jak zapisany wczesniej w pamięci
                 Znacznik = 1
           End If

        Case 2:
        Call Klawiatura
        Readeeprom Liczba_2 , 3
        Locate 2 , 7
        Waitms 250
        Lcd "*"
        Waitms 250
        Incr N
           If Przycisk = Liczba_2 Then
                 Znacznik = Znacznik + 1
           End If

        Case 3:
        Call Klawiatura
        Readeeprom Liczba_3 , 4
        Waitms 250
        Locate 2 , 8
        Waitms 250
        Lcd "*"
        Waitms 250
        Incr N
           If Przycisk = Liczba_3 Then
                 Znacznik = Znacznik + 1
           End If

        Case 4:
        Call Klawiatura
        Readeeprom Liczba_4 , 5
        Locate 2 , 9
        Waitms 250
        Lcd "*"
        Waitms 250
        Incr N
           If Przycisk = Liczba_4 Then
                 Znacznik = Znacznik + 1
           End If

             N = 0
  End Select
  Waitms 10

  Loop Until N = 0

                If Znacznik <> 4 Then
                  Cursor Off
                     Znacznik = 0
                   Call Zly_kod


           End If

                 If Znacznik = 4 Then
                        Cursor Off
                           Znacznik = 0
                        Call Zamek

                 End If
                    End Sub


  '********************************************
  '5) KLAWIATURA
  '********************************************

  Sub Klawiatura
  For T = 1 To 3
  Przycisk = 0

   Do
   For K = 1 To 3            '<--------------------w tym miejscu mam problem
      If K = 1 Then           
      Reset K1
        Elseif K = 2 Then
        Set K1
        Reset K2
           Elseif K = 3 Then
           Set K1
           Set K2
           Reset K3
        End If   If W1 = 0 Then
        Temp1 = 1
        Exit For
              Elseif W2 = 0 Then
                    Temp1 = 4
                    Exit For
                          Elseif W3 = 0 Then
                          Temp1 = 7
                          Exit For
                                Elseif W4 = 0 Then

                                Exit For

   Else
   Next K
   End If

   For Z = 1 To 2
   If Temp2 = Temp1 Then
        If K = 1 Then
        Przycisk = Temp1
              Elseif K = 2 Then
              Przycisk = Temp1 + 1
                    Elseif K = 3 Then
                    Przycisk = Temp1 + 2
        End If
        Else
        Temp2 = Temp1
   End If
   Next Z
   Loop Until Przycisk <> 0

   Temp1 = 0
   Temp2 = 0

   Set K1                                                     '
   Set K2                                                     'ustawienie poziomu wysokiego
   Set K3                                                     '

  Next T
   End Sub Klawiatura  '********************************************
  '6) ZMIANA KODU
  '********************************************

  Sub Zm_kodu

  N = 1
  Cls
  Lcd "PODAJ NOWY KOD:"
  Cursor Off
  Lowerline
  Cursor Blink
  Waitms 10


  Select Case N
  Do

     Case 1:
     Call Klawiatura
     If Przycisk < 10 And Przycisk > 0 Then
           Locate 2 , 1
           Waitms 250
           Lcd Przycisk
           Waitms 250
           Liczba_1 = Przycisk
           Writeeeprom Liczba_1 , 2                           'zapisanie w pamięci eeprom cyfry
                                           'wciśniętej przez uzytkownika
           Waitms 15
           Incr N
     End If

     Case 2:
     Call Klawiatura
     If Przycisk < 10 And Przycisk > 0 Then
           Locate 2 , 2
           Waitms 250
           Lcd Przycisk
           Waitms 250
           Liczba_2 = Przycisk
           Writeeeprom Liczba_2 , 3
           Waitms 15
           Incr N
     End If

     Case 3:
     Call Klawiatura
     If Przycisk < 10 And Przycisk > 0 Then
           Locate 2 , 3
           Waitms 250
           Lcd Przycisk
           Waitms 250
           Liczba_3 = Przycisk
           Writeeeprom Liczba_3 , 4
           Waitms 15
           Incr N
     End If

     Case 4:
     Call Klawiatura
     If Przycisk < 10 And Przycisk > 0 Then
           Locate 2 , 4
           Waitms 250
           Lcd Przycisk
           Waitms 250
           Liczba_4 = Przycisk
           Writeeeprom Liczba_4 , 5
           Waitms 15
           Incr N
           N = 0
     End If

     End Select
  Loop Until N = 0
  Waitms 250
  Call Czas_otw
  End Sub  '********************************************
  '7) Zły_kod
  '********************************************

  Sub Zly_kod
  Cls
  Cursor Off
  Cursor Noblink
  Reset Led_r
  Locate 1 , 3
  Lcd "Zly kod!!!"
  Wait 2
  Set Led_r
  Call Odczyt_kodu
  End Sub


  '********************************************
  '8) Otwarcie zamka
  '********************************************

  Sub Zamek
  Cls
  Cursor Off
  Readeeprom Czas , 6
  Locate 1 , 3
  Lcd "==OTWRTE=="
  Reset Led_g
  Set Przek
  Wait Czas
  Reset Przek
  Cls
  Set Led_g
  Cursor Off
  Call Odczyt_kodu
  End Sub  '********************************************
  '9) Zmiana czasu otwrcia zamka
  '********************************************
  Sub Czas_otw
  Cls
  Lcd "Czas otwarcia"
  Cursor Off
  Lowerline
  Cursor Blink

  Call Klawiatura
     If Przycisk < 10 And Przycisk > 0 Then
        Reset Led_g
        Lowerline
        Waitms 250
        Lcd Przycisk
        Cursor Noblink
        Waitms 250
        Czas = Przycisk
        Writeeeprom Czas , 6
        Set Led_g
           Wait 2
           Call Menu
           Else
              Call Czas_otw
   End If
  End Sub

  '********************************************
  '10) Sprawdzenie kodu przed zmianą
  '********************************************

  Sub Sprawdz_kod

     Cls
     Lcd ">> PODAJ STARY KOD <<"
     Cursor Off
     Lowerline
     Cursor Blink

  N = 1

  Select Case N

  Do
        Case 1:
        Call Klawiatura
        Readeeprom Liczba_1 , 2                               'odczytanie wartości z komórki pamieci eeprom
        Locate 2 , 1                                          'o adresie 2 i wpisanie jej do zmiennej Liczba_1
        Waitms 250
        Lcd "*"
        Waitms 250
        Incr N                                                'zwiększenie zmiennej N o 1
           If Przycisk = Liczba_1 Then                        'instrukcja sprawdzajaca czy
                                             'wciśnięty przycisk jest taki sam
                                             'jak zapisany wczesniej w pamięci
                 Znacznik = 1
           End If

        Case 2:
        Call Klawiatura
        Readeeprom Liczba_2 , 3
        Locate 2 , 2
        Waitms 250
        Lcd "*"
        Waitms 250
        Incr N
           If Przycisk = Liczba_2 Then
                 Znacznik = Znacznik + 1
           End If

        Case 3:
        Call Klawiatura
        Readeeprom Liczba_3 , 4
        Waitms 250
        Locate 2 , 3
        Waitms 250
        Lcd "*"
        Waitms 250
        Incr N
           If Przycisk = Liczba_3 Then
                 Znacznik = Znacznik + 1
           End If

        Case 4:
        Call Klawiatura
        Readeeprom Liczba_4 , 5
        Locate 2 , 5
        Waitms 250
        Lcd "*"
        Waitms 250

           If Przycisk = Liczba_4 Then
                 Znacznik = Znacznik + 1
           End If

             N = 0
  End Select


  Loop Until N = 0

                If Znacznik <> 4 Then
                Cls
                   Znacznik = 0
                   Cursor Off
                   Cursor Noblink
                   Reset Led_r
                   Locate 1 , 3
                   Lcd "=ZLY KOD="
                   Wait 2
                   Set Led_r
                   Call Sprawdz_kod

           End If

                 If Znacznik = 4 Then
                        Cursor Off
                           Znacznik = 0
                           Call Zm_kodu

                        End If  End Sub


  Proszę umieszczać listingi programów w znacznikach "Code". [c_p]
  Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
 • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
 • Poziom 32  
  Kiedyś napisałem taki programik i działa bez zarzutu, owszem brakuje mu funkcji zmieniania kodu ale to nie problem :) moze Ci sie przyda:
  Code:

  $regfile = "m32def.dat"
  $crystal = 8000000

  Config Portd.0 = Output                                     'buzzer

  Config Kbd = Portc , Debounce = 50

  Declare Sub 1k
  Declare Sub 2k
  Declare Sub 3k
  Declare Sub 4k
  Declare Sub Sprawdz
  Declare Sub Buzzer

  Dim A As Byte
  Dim B As Byte
  Dim Kod As Byte
  Dim Wynik As Byte
  Dim Wynik1 As Byte
  Dim C As Byte
  Dim D As Byte
  Dim S As Byte

  Reset Portd.0

  Kod = 36

  Gosub 1k

  Sub 1k
  Do

  S = Getkbd()
  If S < 16 Then
  Call Buzzer
  A = S
  Gosub 2k
  End If


  Loop
  End Sub 1k

  Sub 2k
  Waitms 500
  Do
  S = Getkbd()
  If S < 16 Then
  Call Buzzer
  B = S
  Gosub 3k
  End If

  Loop
  End Sub 2k


  Sub 3k
  Waitms 500
  Do
  S = Getkbd()
  If S < 16 Then
  Call Buzzer
  C = S
  Gosub 4k
  End If


  Loop
  End Sub 3k

  Sub 4k
  Waitms 500
  Do
  S = Getkbd()
  If S < 16 Then
  Call Buzzer
  D = S
  Gosub Sprawdz
  End If


  Loop
  End Sub 3k

  Sub Sprawdz

  Wynik = A + B
  Wynik1 = C + D
  Wynik = Wynik + Wynik1


  If Kod = Wynik Then
  Set Portd.0
  Waitms 500
  Reset Portd.0
  Wait 1
  A = 0
  B = 0
  C = 0
  D = 0
  Gosub 1k
  Else
  Set Portd.0
  Waitms 300
  Reset Portd.0
  Waitms 300
  Set Portd.0
  Waitms 300
  Reset Portd.0

  Wait 1
  A = 0
  B = 0
  C = 0
  D = 0

  Gosub 1k
  End If

  End Sub Sprawdz

  Sub Buzzer
  Set Portd.0
  Waitms 40
  Reset Portd.0
  End Sub Buzzer
 • Poziom 24  
  Twoj kod jest troche nie uporzadkowany wiec po malej korekcie:

  Zamek szyfrowy ATmega 16 Bascom

  Masz blad z ELSE a powinien byc koniec warunku END IF bo tak petla "szla" tylko do 1 ;)
  Zamiast tych IF'ow moglbys powstawiac SELECT CASE - byloby czytelniej...

  Pozdro!
 • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
 • Poziom 10  
  podaj caly schemat podlacznie tego zamka i daj znac jak on dziala
 • Poziom 24  
  patrykdiabelek napisał:
  podaj caly schemat podlacznie tego zamka i daj znac jak on dziala


  A co tez chcesz taki? :D
 • Poziom 10  
  chce chce :p nawet juz zrobilem programator ale na atmela z seri 2051 no a z jezykiem programowania u mnie nie najlepiej :P wiec jak byscie mieli schemacik i programik bylbym bardzo wdzieczny
 • Poziom 24  
  Wiec na jakiego procka chcesz ten zamek? AT89C2051? I co dokladnie oczekujesz od projektu? Klawiatura AT, 4x4, LCD?

  Szukales na forum?
 • Poziom 10  
  klawiatore zrobie sam jaka edzie potrzebna to najmiejszy problem no a oczekuje jak od kazdego zamkla po 3 blednych kodach cos tam wlacza no a po prawidlowym ma sie otwozyc wprowadzanie kodu z zewnatrz to chyba za duzo wiec nie warto;p no chyba ze by sie pobawic z wyswietlaczem lacznie to co innego ale jak mowilem moj jezyk programowania nie jest za dobry i zeby cyferek bylo wiecej niz 4 kodu a szukam juz od tygodnia :P i nawet znalazlem schemat ale zadaja za sam program 40 zl:P hehe i nawet juz wszystko mam do tego projektu : http://bc107.republika.pl/images/zamek1.gif no ale napisanie programu mnie zlalamalo;p a opis znajduje sie tu http://bc107.republika.pl/html/zamek.html dzieki za pomoc

  Post raportowany
  proszę poprawić błędy i literówki
  And!
 • Poziom 10  
  bardzo przydatne na pewno cos wykozystam:) dziki za pomoc
 • Poziom 10  
  hmmm a moze mi pomozesz i powiesz czemu mi w bascomie wyskakuje blad error 3 unknow statement
  in file LOCk line 1
 • Poziom 38  
  patrykdiabelek dowcipny jesteś:)
  Może daj kod w jakim Ci wychodzi błąd?:>
 • Poziom 32  
  A może skorzystasz z czegoś takiego jak "kody błędów" w helpie do Bascoma ?:P
 • Poziom 38  
  Tu nie ma co korzystać - kod jest podawany przez kompilator razem z numerkiem:)
  "Nieprawidłowe wyrażenei"
 • Poziom 10  
  tak tylko ze niby ten program powinien dzialac bo ja go nie pisalem:p to jest ten z zalocznika JmL(TM)

  Dodano po 9 [minuty]:

  sorki blad wyskakuje jak chce to skompilowac
 • Poziom 14  
  patrykdiabelek napisał:
  tak tylko ze niby ten program powinien dzialac bo ja go nie pisalem:p to jest ten z zalocznika JmL(TM)

  Dodano po 9 [minuty]:

  sorki blad wyskakuje jak chce to skompilowac


  To naucz się czytać!!!! PRZECIEŻ JmL(TM) NAPISAŁ ŻE TO JEST PROGRAM W ASSEMBLERZE TY ........... BASCOMOWCU Nawet nie rzuciłeś okiem na kod...... brak mi przyzwiotych słów !&*(#^*#^(@*#&^@)!(*
 • Poziom 24  
  Zajc3w napisał:
  patrykdiabelek napisał:
  tak tylko ze niby ten program powinien dzialac bo ja go nie pisalem:p to jest ten z zalocznika JmL(TM)

  Dodano po 9 [minuty]:

  sorki blad wyskakuje jak chce to skompilowac


  To naucz się czytać!!!! PRZECIEŻ JmL(TM) NAPISAŁ ŻE TO JEST PROGRAM W ASSEMBLERZE TY ........... BASCOMOWCU Nawet nie rzuciłeś okiem na kod...... brak mi przyzwiotych słów !&*(#^*#^(@*#&^@)!(*


  Stary ale poszedles... ;)
 • Poziom 33  
  JmL(TM) napisał:

  Stary ale poszedles... ;)


  W końcu kiedyś to musiało nastąpić....może niedługo już oddzielą "bascomowców" :wink:.
 • Poziom 10  
  sorki musicie wybaczyc mi ta niewiedze ale od niedawna zaczelem z prockami sorki
 • Poziom 14  
  to był n-ty temat z kolei,który wczoraj czytałem,i który podobnie wyglądał
 • Poziom 39  
  Zajc3w napisał:
  ... TY ........... BASCOMOWCU

  Cóż, w jakiejś części dotknęło to również mnie , kiedy po przeczytaniu tego zdania , o mało nie ... umarłem ze śmiechu ;)
  Z drugiej strony , smuci mnie to , że za sprawą wielu nowych adeptów(?) sztuki programowania , to (zupełnie niezłe) środowisko , stało się pośmiewiskiem nie tylko na naszym forum :(

  Piotrek
 • Poziom 32  
  Nie rozumiem dlaczego wciąż wielu ludzi pisze takie rzeczy na Bascoma. Każdy ma wybór i programuje w takim języku jaki mu odpowiada więc czepianie się tych którzy wybrali Bascoma jest nie na miejscu. Pozatym chyba nikt nie bedzie pisal programu do obslugi lcd w asm bo potrwa to n razy dluzej niz te kilka linijek w bascomie ale widac ze jednak sa tacy...
 • Poziom 33  
  dawid512 napisał:
  Nie rozumiem dlaczego wciąż wielu ludzi pisze takie rzeczy na Bascoma.

  Dlatego że pomimo wielu gotowych i uniwersalnych bibliotek oraz rozbudowanego helpa Bascoma bardzo dużo jest niepotrzebnych postów z podstawowymi problemami. Ogólnie daje się zauważyć że Ci co zaczynają od bascom'a myślą że "wszystko się samo zrobi: :wink:. Niestety żaden język programowania od tego nie zwalnia, choć wydawałoby się na początku że Bascom właśnie taki jest.

  dawid512 napisał:
  Pozatym chyba nikt nie bedzie pisal programu do obslugi lcd w asm bo potrwa to n razy dluzej niz te kilka linijek w bascomie ale widac ze jednak sa tacy


  Nikt nie będzie pisał...bo już zostało napisane (wystarczy poszukać) :wink:.
  Czasami to n-razy dłużej jest ułamkiem sekundy podczas problemów przy uruchamianiu :wink:.
 • Poziom 14  
  Przepraszam wszystkich programistów z prawdziwego zdażenia jeśli ich uraziłem.

  W bascomie(środowisku programistycznym) nie podobają mi się 3 rzeczy:

  1 jest płatny - przynajmniej był jak sie na niego natknąłem
  2 kod generowany przez niego jest wolny
  3 kod generowany przez niego jest duży

  od razu zastrzegam że korzystałem z niego w 2003 roku wiec sporo mogło sie zmienić, ale wtedy inicjacja LCD i wyświetlenie 2 linijek płynącego tekstu na ATMEGA 16 zajęło ponad 2KB, ile nie wiem bo 2KB był limit i nie
  kompilowało. Z kolei wykonanie 65535 razy w pętli mnożeń 2 16 bitowych inkrementowanych zmiennych uint zajęło o 1/3 więcej czasu niż napisane w C(Atman AVR)

  Zaglądałem na wątki o bascomie bo często chodziło o błąd w schemacie lub blędne założenia..
 • Poziom 38  
  1) wersja free do 4KB kodu, cena bodajże 200zł nie jest jakaś zabójcza za fajne środowisko
  2) Owszem
  3) Nie da się ukryć
  :)
  Ale jest czasem szybszy:)
  Jeśli potrzebujesz zrobić coś prostego na wczoraj:)
 • Poziom 11  
  Problem trochę czasu temu został rozwiązany zamykam temat