Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Grundig CUC2000

(R)BeZeL(R) 04 Nov 2005 13:52 1896 0
 • Tryb serwisowy

  Tryb serwisowy chassis CUC2000
  10.1. Wywołanie trybu serwisowego
  · wywołać menu użytkownika Dialog Center poprzez naciśnięcie na pilocie przycisku [ i ], a następnie [ OK ],
  · za pomocą przycisków [ P+/- ] wybrać linię Service i wprowadzić kod: 8500.

  10.2. Regulacja balansu bieli
  · na wejście antenowe podać sygnał testowy pola białego, kontrast ustawić na maksimum, a jaskrawość i nasycenie w pozycji środkowej,
  · wywołać tryb serwisowy i przyciskami [ P+/- ] wybrać linię White Balance, a następnie zatwierdzić przyciskiem [ OK ],
  · przyciskami siły głosu [ Vol+/- ] regulować wzmocnieniem toru G i B tak, aby białe pole nie było zakolorowane,
  · sprawdzić ustawienie balansu bieli przy minimalnej wartości kontrastu,
  · zapamiętać ustawienia poprzez wybranie funkcji With Mem.

  10.3. Regulacja napięcia AGC
  · do punktów pomiarowych MP-60/61 (wyprowadzenia 10 i 11 złącza głowicy) podłączyć miliwoltomierz w.cz.,
  · na wejście antenowe odbiornika doprowadzić sygnał testowy o poziomie 70÷80dBmV.
  · wywołać tryb serwisowy i przyciskami [ P+/- ] wybrać linię AGC i zatwierdzić przyciskiem [ OK ],
  · przyciskami siły głosu [ Vol+/- ] regulować tak, aby miliwoltomierz wskazał wartość 105dBmV,
  · zapamiętanie ustawienia następuje poprzez wybranie funkcji With Mem.

  10.4. Regulacja demodulatora AFC
  10.4.1. Regulacja układu demodulatora w OTVC z tunerem VST
  · na punkt pomiarowy MP60 podać z generatora sygnał nośnej wizji o częstotliwości 38.9MHz i amplitudzie 120mV,
  · wywołać tryb serwisowy i przyciskami [ P+/- ] wybrać linię AFC, następnie zatwierdzić przyciskiem [ OK ],
  · obserwując strzałkę obok napisu AFC należy regulować obwód demodulatora F33025 tak, aby spowodować zniknięcie wyświetlanej strzałki z ekranu. Grot wyświetlanej strzałki wskazuje kierunek, w który należy kręcić rdzeniem filtru F33025,
  · zapamiętanie ustawienia następuje poprzez wybranie funkcji With Mem.

  10.4.2. Regulacja układu demodulatora w OTVC z tunerem PLL
  · na wejście antenowe podać standardowy sygnał testowy w I paśmie (kanał 2÷4),
  · wywołać tryb serwisowy i przyciskami [ P+/- ] wybrać linię AFC i zatwierdzić przyciskiem [ OK ],
  · obserwując strzałkę obok napisu AFC tak regulować obwód demodulatora F33025, aby spowodować zniknięcie wyświetlanej strzałki z ekranu; grot wyświetlanej strzałki wskazuje kierunek, w który należy kręcić rdzeniem filtru F33025,
  · zapamiętać ustawienia poprzez wybranie funkcji With Mem.

  10.5. Ustawienie pozycji wyświetlania OSD
  · wywołać tryb serwisowy i przyciskami [ P+/- ] wybrać linię OSD,
  · przyciskami siły głosu [ Vol+/- ] wyśrodkować pozycję wyświetlania OSD,
  · zapamiętać ustawienia przyciskiem [ OK ].

  10.6. Wybór typu kineskopu
  · wywołać tryb serwisowy i przyciskami [ P+/- ] wybrać linię Tube, a następnie zatwierdzić przyciskiem [ OK ],
  · przyciskami siły głosu [ Vol+/- ] wprowadzić wartość przekątnej kineskopu,
  · zapamiętać ustawienia poprzez wybranie funkcji With Mem.

  10.7. Overscan
  Włączenie funkcji Overscan wymagane jest wtedy, gdy w odbiorniku jako IC34015 zastosowano układ TDA8844 lub TDA8843, jak również wtedy, gdy zastosowano kineskop firmy Philips 72/84cm w formacie 4:3 i 70/82 w formacie 16:9. W tym celu należy:
  · wywołać tryb serwisowy i przyciskami [ P+/- ] wybrać linię Overscan,
  · włączenie (on) lub wyłączenie (off) funkcji wykonuje się przyciskami siły głosu [ Vol+/- ],
  · zapamiętać ustawienia poprzez wybranie funkcji With Mem.

  10.8. Regulacja geometrii obrazu
  · na wejście antenowe podać sygnał testowy kraty,
  · wywołać tryb serwisowy i przyciskami [ P+/- ] wybrać linię Geometry i zatwierdzić przyciskiem [ OK ],
  · w pierwszej kolejności z menu Geometry wybrać parametr V-Slope (wartość typowa 30, 33) i regulując przyciskami siły głosu [ Vol+/- ] doprowadzić do pokrycia się środkowej linii obrazu testowego z górną krawędzią wyciemnionej, dolnej części obrazu,
  · następnie należy wywołać parametr Vertical Shift i przyciskami siły głosu [ Vol+/- ] doprowadzić do pokrycia środkowej linii obrazu testowego z geometrycznym środkiem kineskopu,
  · w dalszej kolejności wykonać regulacje pozostałych parametrów geometrii obrazu.

  10.9. Regulacja cewki L53074
  · wyłączyć układ korekcji E/W (np. poprzez wylutowanie rezystora R55006),
  · jeden kanał oscyloskopu podłączyć do kolektora tranzystora T53001, natomiast drugi do katody diody D53002,
  · wywołać tryb serwisowy i przyciskami [ P+/- ] wybrać linię Geometry, a następnie zatwierdzić przyciskiem [ OK ].
  · z menu Geometry wybrać parametr Horizontal Width i ustawić szerokość obrazu na minimum,
  · porównać impuls na kolektorze T53001 z impulsem na katodzie diody D53072,
  · regulując rdzeniem cewki L53074 ustawić jednakową szerokość impulsów, jak pokazano na rysunku 15,
  · po zakończeniu regulacji włączyć układ korekcji i ustawić właściwą szerokość obrazu.

  11. Tryb hotelowy
  11.1. Włączenie trybu hotelowego
  · wywołać tryb serwisowy i przyciskami [ P+/- ] wybrać linię Hotel Mode oraz ustawić na on,
  W trybie hotelowym nie jest możliwe wywołanie menu użytkownika Dialog Center, a poziom siły głosu ograniczony jest do ostatniej ustawionej wartości przed włączeniem tego trybu.

  11.2. Wyłączenie trybu hotelowego
  · w celu wywołania Dialog Center należy wcisnąć przycisk [ i ] na pilocie i włączyć odbiornik wyłącznikiem sieciowym,
  · wywołać tryb serwisowy oraz przyciskami [ P+/- ] wybrać linię Hotel Mode i ustawić na off.


  12. Zapis do pamięci EEPROM wartości fabrycznych
  W pamięci EEPROM IC82005 zapisane są wartości nastaw geometrii obrazu, ustawień serwisowych oraz ustawień użytkownika: wartości jaskrawości, kontrastu i programów.
  W przypadku wymiany układu pamięci należy przeprowadzić proces inicjalizacji, powodujący skopiowanie średnich wartości fabrycznych z wewnętrznej pamięci ROM procesora do pamięci EEPROM. Procedurę tę wykonuje się poprzez naciśnięcie na nadajniku zdalnego sterowania przycisku [ P- ] i włączenie odbiornika wyłącznikiem sieciowym.


  13. Kasowanie blokady rodzicielskiej Parental lock
  Funkcja Parental lock zabezpiecza przed włączeniem odbiornika przez osoby niepowołane. W przypadku zapomnienia lub nieznajomości czterocyfrowego kodu blokady, należy za pomocą przycisków numerycznych pilota wpisać kod: 7038.


  14. Deaktywacja układu zabezpieczeń
  W przypadku uszkodzeń, powodujących wzrost napięcia na n.50 IC34015 powyżej ustalonego progu 3.9V następuje uaktywnienie układu zabezpieczenia i wyłączenie odbiornika do trybu standby. W celu umożliwienia pomiarów, dla celów serwisowych możliwe jest wyłączenia układu zabezpieczeń poprzez włączenie telewizora wyłącznikiem sieciowym przy wciśniętym przycisku [ i ] na pilocie. Jak długo wyświetlany będzie napis Dialog Center układ zabezpieczeń pozostanie nieaktywny.
  About Author
  (R)BeZeL(R)
  Level 17  
  Offline 
  (R)BeZeL(R) wrote 306 posts with rating 6, helped 5 times. Live in city Wodzisław Śl / Noordwijkerhout NL. Been with us since 2005 year.