Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Log qmpla - gdzie szukać które procesy powinny być, a które nie?

321Kami 29 Cze 2005 20:28 1026 4
 • #1 29 Cze 2005 20:28
  321Kami
  Poziom 22  

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
  C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
  C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  D:\Programy\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  D:\Programy\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  D:\Programy\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE
  D:\Programy\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe
  C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe
  C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe
  D:\Internet\Tlen.pl\tlen.exe
  C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YPager.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  D:\INTERNET\DAP\DAP.EXE
  D:\Internet\My downloads\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/ymsgr/*http://www.yahoo.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/ymsgr/*http://www.yahoo.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL
  O1 - Hosts: http://213.159.117.203/dkprogs/hosts.txt
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Programy\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Programy\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKCU\..\Run: [FreeRAM XP] "H:\Uzytki\FreeRAM XP Pro 1.21\FreeRAM XP Pro 1.21.exe" -win
  O4 - HKCU\..\Run: [Norton SystemWorks] "D:\Programy\Norton SystemWorks\cfgwiz.exe" /GUID {05858CFD-5CC4-4ceb-AAAF-CF00BF39736A} /MODE CfgWiz
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\INTERNET\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - D:\INTERNET\DAP\dapextie2.htm
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - d:\internet\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - d:\internet\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll
  O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YPager.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YPager.exe
  O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz
  O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com
  O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com
  O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com
  O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)
  O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202
  O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202 (HKLM)
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B7712415-360D-47C5-B4AD-69D06EBFF6A6}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
  O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34545} - C:\WINDOWS\System32\vbsys2.dll
  O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Programy\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - D:\Programy\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - D:\Programy\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Programy\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - D:\Programy\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: Syscheck - Unknown owner - C:\WINDOWS\csrss.exe

  Log qmpla, ja tu nic nie mogę zobaczyć, a tak a propos gdzie szukać które procesy powinny być a które nie ?? Qmplowi odpala się stronka xxx, ad-aware nie pomógł, przynajmniej tak napisał.

  Dzięki z góry,
  Pozdro

  0 4
 • Pomocny post
  #2 29 Cze 2005 20:38
  Kolobos
  Spec od komputerów

  Skanowanie tym i kasacja wszystkiego co znajdzie:
  http://download.microsoft.com/download/8/1/5/...-fca2f2c6f0cc/MicrosoftAntiSpywareInstall.exe
  Oraz:
  http://www.searchengines.pl/phpbb203/index.ph...e54567f66c39699f0&act=Attach&type=post&id=459

  W hijackthis:

  Po co mu tyle tego yahoo ? Mozna to usunac:
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/ymsgr/*http://www.yahoo.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/ymsgr/*http://www.yahoo.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

  O1 - Hosts: http://213.159.117.203/dkprogs/hosts.txt
  O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)
  O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll
  O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz
  O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com
  O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com
  O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com
  O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)
  O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202
  O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202 (HKLM)
  O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34545} - C:\WINDOWS\System32\vbsys2.dll
  O23 - Service: Syscheck - Unknown owner - C:\WINDOWS\csrss.exe


  Nastepnie killbox:
  http://www.downloads.subratam.org/KillBox.zip
  Rozpakuj, zaznacz Delete file on reboot wklej sciezke do pliku (sam/a nie szukaj tylko wklejaj gotowa) i naciskaj czerwony przycisk ale na pytanie o reset odpowiadaj nie i tak zrob z tymi plikami:

  C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll
  C:\WINDOWS\System32\vbsys2.dll
  C:\WINDOWS\csrss.exe

  Sprawdzac mozna na www.hijackthi.de ale nie mozna na tym polegac w 100% jak czegos sie nie zna to wystarczy sprawdzic na google.

  0
 • #3 29 Cze 2005 20:50
  321Kami
  Poziom 22  

  No to może jak już tacy dobroduszni jesteście to looknijcie na mój. Ja tam żadnych problemów nie mam, ale nigdy nie wiadomo:

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Personal Firewall\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\bin\VersionCueCS2.exe
  C:\usr\Apache\apache.exe
  C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\data\database\bin\mysqld-nt.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe
  C:\WINDOWS\system32\fast.exe
  C:\WINDOWS\system32\qttask.exe
  C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\ControlPanel\VersionCueCS2Tray.exe
  C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe
  C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe
  C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe
  C:\Program Files\LANChat\LANChat.exe
  C:\Program Files\GetRight\_getright.exe
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\Program Files\GetRight\_getright.exe
  C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
  C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  C:\Program Files\DCPFLICS\DCPFLICS.exe
  C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe
  C:\MATLABR11\webserver\bin\matlabserver.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  c:\usr\MySQL\bin\mysqld.exe
  C:\3dsmax7\mentalray\satellite\raysat_3dsmax7server.exe
  C:\3dsmax7\Brazil\Licensing\sfmgr\sfmgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\Fast.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\EPOX\USDM\USDM.EXE
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\DOCUME~1\Morpheus\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.922\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 207.248.240.119:80
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll
  O2 - BHO: Norton Personal Firewall - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Norton Personal Firewall - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BackgroundSwitcher] C:\WINDOWS\system32\bgswitch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FastUser] C:\WINDOWS\system32\fast.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\system32\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Version Cue CS2] "C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\ControlPanel\VersionCueCS2Tray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [EPoXUSDM] "C:\Program Files\EPOX\USDM\USDM.EXE" "5000"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [AtiTrayTools] "C:\Program Files\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"
  O4 - Startup: LANChat.lnk = C:\Program Files\LANChat\LANChat.exe
  O4 - Startup: PowerGG.lnk = C:\Program Files\Gadu-Gadu\PowerGG.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe
  O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O15 - Trusted Zone: http://www.windowsupdate.com
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Adobe Version Cue CS2 - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\bin\VersionCueCS2.exe" -win32service (file missing)
  O23 - Service: Apache - Unknown owner - c:\usr\Apache\apache.exe" --ntservice (file missing)
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: DCPFLICS - Unknown owner - C:\Program Files\DCPFLICS\DCPFLICS.exe
  O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Personal Firewall\ISSVC.exe
  O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe
  O23 - Service: MATLAB Server (matlabserver) - Unknown owner - C:\MATLABR11\webserver\bin\matlabserver.exe
  O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr\MySQL\bin\mysqld.exe
  O23 - Service: RaySat_3dsmax7 Server (RaySat_3dsmax7Server) - Unknown owner - C:\3dsmax7\mentalray\satellite\raysat_3dsmax7server.exe
  O23 - Service: CaReTaKeR-CT NetMgr 1.2.1 (sfmgr) - Unknown owner - C:\3dsmax7\Brazil\Licensing\sfmgr\sfmgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe

  0
 • #4 29 Cze 2005 21:00
  Kolobos
  Spec od komputerów

  Wyglada ok ale masz troche duzo wpisow i tak jednym okiem to obejrzalem ;-)

  0
 • #5 29 Cze 2005 21:16
  321Kami
  Poziom 22  

  Wpisów wyrzucić nie mogę bo programiki potrzebne mi są :) ale jak ok to się cieszę, możecie zamknąć temat :D Dzięks za wszstko

  Pozdro

  0