Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Atmega8 - Chronometr- pomiar porędkosci

Pablo2015 27 Jun 2013 00:24 3843 21
IGE-XAO
 • #1
  Pablo2015
  Level 18  
  Witam,
  Konstruuje sobie chronograf na Atmega8. Inspirowałem się tym- http://www.e-tawerna.pl/viewtopic.php?t=2099&postdays=0&postorder=asc&start=0.

  Schemat:

  Atmega8 - Chronometr- pomiar porędkosci

  Jednak że z programowaniem mam na pieńku to skleciłem takie coś... pomiar czasu przepisałem z książki i lekko zmodyfikowałem. Zależy mi na dokładności pomiarów.

  Program zamieszczam, nie chce się skompilować, nie bardzo ogarniam co mam źle, mile widziane sugestie itp.

  Założenia urządzenia:
  - pomiar prędkości średniej ( regulowany programowo odstęp między bramkami ),

  - pomiar prędkości chwilowej ( odstęp również regulowany programowo ),

  - pomiar napięcia zasiania i ostrzeżenie o wymianie baterii,

  - Regulowane podświetlenie.

  "Algorytm"

  1)Urządzenie się włącza i jeśli zasilanie jest za słabe to ostrzega o tym,
  2)Wybór trybu pracy- prędkość chwilowa czy średnia- po wyborze wpisujemy wartość droga, ostatnie ustawienia (wszystkiego) zapisywane do eeprom,
  3)Regulacja podświetlenia

  Proszę o propozycje zmian w kodzie, może inny pomiar czasu itp.

  Pozdrawiam Paweł


  Code:


  $regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 16000000                                         'trzeba zmienić fusebity na 16MHz
   
  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portb.0 , E = Portd.4 , Rs = Portd.3
  Cursor Off
   
  Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'konfiguracja wewnętrznego przetwornika A/c
  Start Adc                                                   'uruchomienie wewnętrznego przetwornika A/C
   
  Config Timer2 = Timer , Prescale = 64                       'timer0 do PWM dla wyświetlacza
  On Timer2 Pwm_lcd
  Timer2 = 0
  Enable Interrupts
  Enable Timer2
   
  Config Timer0 = Timer , Prescale = 1                        'zwiekszanie T/C2 co 16 us (64*0,24us)
  On Timer0 Czas_przejazdu_a
  Enable Interrupts
  Enable Timer0
   
   
   
  '********** Konfiguracja uC kontynuacja  ************
  '******************  Nazwy **************************
  '****************************************************
   
  Config Portc.4 = Output                                     'wyjście na podświetlenie LCD
  Reset Portc.4                                               'zakładam, że będzie tam tranzystor NPN
   
  Config Portc.0 = Input                                      'FOTOTRANZYSTOR 1
  Set Portc.0
  Config Portc.1 = Input                                      'FOTOTRANZYSTOR 2
  Set Portc.1
  Config Portc.2 = Input                                      'FOTOTRANZYSTOR 3
  Set Portc.2
  Config Portc.3 = Input                                      'FOTOTRANZYSTOR 4
  Set Portc.3
   
  Fototranzystor1a_poczatek Alias Pinc.0
  Fototranzystor2a_koniec Alias Pinc.1
  Fototranzystor3b_poczatek Alias Pinc.2
  Fototranzystor4b_koniec Alias Pinc.3
   
  Config Portd.0 = Input                                      'przycisk "+"
  Set Portd.0
  Config Portd.1 = Input                                      'przycisk "M"
  Set Portd.1
  Config Portd.2 = Input                                      'przycisk "-"
  Set Portd.2
   
  Plus Alias Pind.0
  M Alias Pind.1
  Minus Alias Pind.2
   
  Config Portb.1 = Output                                     'buzzer - tranz. NPN
  Set Portb.1
  Buzzer Alias Portb.1
                                                                'Diody- tranz. NPN
  Config Portb.5 = Output
  Set Portc.5
  Config Portb.4 = Output
  Set Portb.4
   
  Led_a Alias Pinb.5
  Led_b Alias Pinb.4
   
   
   
   
  '*************  Nazwy Koniec  ****************
  '****************  Zmienne *******************
  '*********************************************
   
  Dim Menu As Byte
   
  Dim Czass_a As Double                                       'czas przekazdu
  Dim Czass_b As Double
   
   
  Dim Predkosc_a As Double
  Dim Predkosc_b As Double
   
  Dim Predkosc_ekran_a As Double
  Dim Predkosc_ekran_b As Double
   
  Dim Nap_adc As Word                                         'wartość odczytana z ADC
  Dim Napiecie As Single                                      'wartość napięcia do pokazania na ekranie
   
   
  Dim Dzies_tys_sek As Byte
  Dim Tys_sek As Byte
  Dim Setsek As Byte
  Dim Dziesek As Byte
  Dim Sekjed As Byte
  Dim Sekdzies As Byte
  Dim Sekset As Byte
  Dim Sektys As Byte
  Dim Licz As Byte
  Dim 10ms As Byte
   
  Dim Dzies_tys_sek_b As Byte
  Dim Tys_sek_b As Byte
  Dim Setsek_b As Byte
  Dim Dziesek_b As Byte
  Dim Sekjed_b As Byte
  Dim Sekdzies_b As Byte
  Dim Sekset_b As Byte
  Dim Sektys_b As Byte
  Dim Licz_b As Byte
  Dim 10ms_b As Byte
   
  Dim Pwm_lcd_licznik As Byte                                 'wewnętrzny licznik PWM-u
  Dim Pwm As Byte                                             'ustawiona wartość PWM dla podświetlenia lcd
  Dim Pwm_zaladowane As Byte                                  'wartość wypełnienia, które będzie faktycznie działała - przydatne przy funkcji StarLight
   
   
   
   
  '*************  Zmienne koniec  ****************
  '***************  podprogramy ******************
  '***********************************************
   
   
  Declare Sub Odczytnapiecia                                  'odczyt napięcia z ADC i konwersja na liczbę
  Declare Sub Konwert_zmienna_na_czas_a
  Declare Sub Konwert_zmienna_na_czas_b
  Declare Sub Przelicz_vsr
  Declare Sub Przelicz_vch
   
   
  '***********************************************
   
  'Pwm_zaladowane = Pwm                                        'zalanczam podswietlenie
   
  Menu = 1
  If M = 0 Then
  Incr Menu
  End If
  If Menu >= 4 Then Menu = 0
  End If
   
  Gosub Odczytnapiecia                                        'odczyt napięcia z ADC
   
   
  If Napiecie_ekran < 6 Then
  Locate 1 , 1
  Lcd "UWAGA!  Niski   "
  Locate 2 , 1
  Lcd " stan baterii ! "
   
  Wait 3
   
  Locate 1 , 1
  Lcd " Zmien baterie  "
  Locate 2 , 1
  Lcd "6 x bateria AAA "
   
   
  End If
   
   
  Locate 1 , 1                                                'pierwsza liczba to numer wiersza; druga - numer kolumny w której ustawia się kursor do pisania
  Lcd "     Witaj!     "
  Locate 2 , 1
  Lcd "                "
  End If
   
   
  Wait 3                                                      'czas wyświetlania napisu
   
  Locate 1 , 1                                                'pierwsza liczba to numer wiersza; druga - numer kolumny w której ustawia się kursor do pisania
  Lcd "  CHRONOMETR    "
  Locate 2 , 1
  Lcd "                "
  End If
   
  Wait 3
   
   
   
   
  '-----------------------------------------------------------------------------
  'obsługa przycisków
  '-----------------------------------------------------------------------------
   
  If Menu >= 1 And Plus = 0 Then
  Incr Menu
     If Menu >= 4 Then : Menu = 0 : End If                    'po przekręceniu się menu, wracamy do pulpitu
  End If
   
  If Menu >= 1 And Minus = 0 Then
  Decr Menu
     If Menu >= 4 Then : Menu = 6 : End If                    'po przekręceniu się menu, wracamy do pozycji ostatniej
  End If
   
   
  '-----------------------------------------------------------------------------
   
  '-----------------------------------------------------------------------------
  If Menu = 0 Then
   
  Do
                                    'odczyt napięcia z ADC i konwersja na liczbę
  Gosub Konwert_zmienna_na_czas_a
  Gosub Konwert_zmienna_na_czas_b
  Gosub Przelicz_vsr
  Gosub Przelicz_vch
   
   
   
  If Menu = 0 Then
   
   
  Locate 1 , 1
  Lcd "Pomiar predkosci"
  Locate 2 , 1
  Lcd "   sredniej     "
   
  Wait 3
   
  Locate 1 , 1
  Lcd "   Podaj droge  "
  Locate 2 , 1
  Lcd "                "
   
  Lcd "     DROGA      "
  Locate 2 , 1
  Lcd "" ; Droga_a ; "      centymetrow"
   
  If Plus = 0 Then
  Incr Droga_a
   
  End If
   
  If Minus = 0 Then
  Decr Droga_a
   
  End If
   
   
   
   
  If M = 0 Then
   
  Writeeeprom Droga_a , 2 : End If
   
  Locate 1 , 1
  Lcd "Predkosc:   Czas:"
  Locate 2 , 1
  Lcd "" ; Predkosc_ekran_a ; "km/h" ; Czass_a ; "s"
   
   
  End If
   
  '####################################################################################################
   
   
  If Menu = 2 Then
   
   
  Locate 1 , 1
  Lcd "Pomiar predkosci"
  Locate 2 , 1
  Lcd "   chwilowej    "
   
   
  Wait 3
   
  Locate 1 , 1
  Lcd "  Podaj odstep  "
  Locate 2 , 1
  Lcd "miedzy bramkami "
   
   
  If Plus = 0 Then
  Incr Droga_b
   
  End If
   
  If Minus = 0 Then
  Decr Droga_b
   
  Lcd "   ODSTEP       "
  Locate 2 , 1
  Lcd "" ; Droga_b ; "  centymetrow"
   
  End If
   
  If M = 0 Then
   
  Writeeeprom Droga_b , 2 : End If
   
  Locate 1 , 1
  Lcd "Predkosc:   Czas:"
  Locate 2 , 1
  Lcd "" ; Predkosc_ekran_b ; "km/h" ; Czass_b ; "s"
   
   
   
   
  End If
   
   
  '-----------------------------------------------------------------------------
  'przejście do menu nastaw jasności LCD    2/6
  '-----------------------------------------------------------------------------
  If Menu = 2 And Podmenu = 0 Then
   
  Locate 1 , 1
  Lcd " Ustaw  Jasnosc "
  Locate 2 , 1
  Lcd "  podswietlenia "
   
  If M = 0 Then : Podmenu = 1 : Opcja = 0 : Waitms 500 : End If       'po wciśnięciu M przejdź do nastawy jasności ręcznej
  End If
   
  '-----------------------------------------------------------------------------
  'Fragment obsługujący ręczną nastawę jasności
  '-----------------------------------------------------------------------------
   
  If Menu = 3 Then
   
  Locate 1 , 1
  Lcd "  Jasnosc LCD   "
  Locate 2 , 1
  Lcd "-    " ; Pwm ; "%   +"
   
  Waitms 150
  Locate 1 , 1
  Lcd "                     "
  Waitms 150
  Locate 2 , 1
  Lcd "     " ; Pwm ; "     "
   
  If Plus = 0 Then
  Pwm = Pwm + 10
  If Pwm >= 101 Then
  Pwm = 0
  End If
  End If
   
  If Minus = 0 Then
  Pwm = Pwm - 10
  If Pwm >= 101 Then
  Pwm = 100
  End If
  End If
   
  If M = 0 Then : Writeeeprom Pwm , 4 : End If                ' po wcisnieciu m przejdz do nastepnej pozycji
  End If
   
   
   
   
  Loop
  End
   
  '******************************************************************************************
  '##########################################################################################
  '******************************************************************************************
   
  Co10ms:
  Timer0 = 655343.75                                          ' zakaduj do timier, zeby zliczyl 625        (= 655350- 655343 , 75) impulsów cp 0,1 ms
   
  If Fototranzystor1a_poczatek = 0 Then Licz = 1              'sprawdź stan 1 bramki i ewentualnie rozpocznij zliczanie czasu
  If Fototranzystor1a_koniec = 0 Then Licz = 0                'sprawdź stan 2 bramki i ewentualnie zakoncz zliacznie czasu
  If Licz = 1 Then
     Incr Dzies_tys_sek                                       'co 10 ms zwieksz wartosc licznika setnych
     If Dzies_tys_sek = 10 Then
        Dzies_tys_sek = 0
        Incr Tys_sek
           If Tys_sek = 10 Then
              Tys_sekk = 0
              Incr Setsek
                 If Setsek = 10 Then
                    Setsek = 0
                    Incr Dziesek
                       If Dziesek = 10 Then
                          Dziesek = 0
                          Incr Sekjed
                             If Sekjed = 10 Then
                                Sekjed = 0
                                Incr Sekdzies
                                   If Sekdzies = 10 Then
                                      Sekdzies = 0
                                      Incr Sekset
                                         If Sekset = 10 Then
                                            Sekset = 0
                                            Incr Sektys
                                               If Sektys = 10 Then Sektys = 0       'liczy do 99,9999 sekund
     End If
        End If
           End If
              End If
                 End If
                    End If
                       End If
                          End If
   
   
  If Fototranzystor3b_poczatek = 0 Then Licz = 1              'sprawdź stan 1 bramki i ewentualnie rozpocznij zliczanie czasu
  If Fototranzystor4b_koniec = 0 Then Licz = 0                'sprawdź stan 2 bramki i ewentualnie zakoncz zliacznie czasu
  If Licz = 1 Then
     Incr Dzies_tys_sek_b                                     'co 10 ms zwieksz wartosc licznika setnych
     If Dzies_tys_sek_b = 10 Then
        Dzies_tys_sek_b = 0
        Incr Tys_sek_b
           If Tys_sek_b = 10 Then
              Tys_sekk_b = 0
              Incr Setsek_b
                 If Setsek_b = 10 Then
                    Setsek_b = 0
                    Incr Dziesek_b
                       If Dziesek_b = 10 Then
                          Dziesek_b = 0
                          Incr Sekjed_b
                             If Sekjed_b = 10 Then
                                Sekjed_b = 0
                                Incr Sekdzies_b
                                   If Sekdzies_b = 10 Then
                                      Sekdzies_b = 0
                                      Incr Sekset_b
                                         If Sekset_b = 10 Then
                                            Sekset_b = 0
                                            Incr Sektys_b
                                               If Sektys_b = 10 Then Sektys = 0       'liczy do 99,9999 sekund
     End If
        End If
           End If
              End If
                 End If
                    End If
                       End If
                          End If
   
   
  '******************************************************************************************
  '##########################################################################################
  '******************************************************************************************
   
   
  Pwm_lcd:
  Incr Pwm_lcd_licznik
   
  If Pwm_lcd_licznik >= 100 Then
  Pwm_lcd_licznik = 0
  End If
   
  If Pwm_lcd_licznik < Pwm_zaladowane Then
  Set Portc.3
  Else
  Reset Portc.3
  End If
  Return
   
  '******************************************************************************************
  '##########################################################################################
  '******************************************************************************************
   
   
  Sub Odczytnapiecia
   
   
  Nap_adc = Getadc(5)
   
  Napiecie = Nap_adc * 0.0151113                              'maksimum to 1650
   
  Napiecie_ekran = Fusing(napiecie , "##.&&")
   
   
  End Sub
   
   
   
  '******************************************************************************************
  '##########################################################################################
  '******************************************************************************************
   
   
  Sub Konwert_zmienna_na_czass_a
   
  Czass_a =(sektys * 1000 ) +(sekset * 100 ) +(sekdzies * 10 ) + Sekjed +(dziesek * 0 , 1) +(setsek * 0 , 01) +(tys_sek * 0 , 001) +(dzies_tys_sek * 0 , 0001)
   
   
  End Sub
   
  '******************************************************************************************
  '##########################################################################################
  '******************************************************************************************
   
   
  Sub Konwert_zmienna_na_czass_b
   
  Czass_b =(sektys_b * 1000 ) +(sekset_b * 100 ) +(sekdzies_b * 10 ) + Sekjed_b +(dziesek_b * 0 , 1) +(setsek_b * 0 , 01) +(tys_sek_b * 0 , 001) +(dzies_tys_sek_b * 0 , 0001)
   
   
  End Sub
  '##########################################################################################
  '******************************************************************************************
   
  Sub Przelicz_vsr
   
  Predkosc_a =(droga_a \ Czass_a) * 3.6                       'droga w m/s
   
   
  Predkosc_ekran_a = Fusing(predkosc_a , "##.&&")
   
   
  End Sub
   
  '******************************************************************************************
  '##########################################################################################
  '******************************************************************************************
   
  Sub Przelicz_vch
   
  Gosub
   
  Predkosc_a =(droga_b \ Czass_b ) * 3 , 6
   
  Predkosc_ekran_b = Fusing(predkosc_b , "##.&&")
   
   
  End Sub
 • IGE-XAO
 • #2
  laki_17
  Level 17  
  Mało znam się na BASCOM'ie ale proponuję przesłać jakie błędy wyrzuca kompilator bo to może być bardzo istotne przy "naprawie" tego programu.
 • #3
  emarcus
  Level 38  
  Pablo2015 wrote:
  Witam,


  Program zamieszczam, nie chce się skompilować, nie bardzo ogarniam co mam źle, mile widziane sugestie itp.




  Bez urazy, ale praktycznie wszystko co napisałeś jest pozbawione sensu, albo błąd jest niemal w każdej linii programu.
  1. W jakim celu dokonujesz wpisów do eeprom jeżeli nigdy ich nie odczytujesz(!)
  2. Wszyskie funkcje "Fusing"masz błędny syntax,
  3. Subrutyna dla Timera0 "co 10ms:"

  Timer0 = 655343.75 ' zakaduj do timier, zeby zliczyl 625 (= 655350- 655343 , 75) impulsów cp 0,1 ms

  - chcesz wpisac liczbę dziesiętną do 8 - bitowego rejestru, który może akceptowac tylko liczby całkowite i nie większe niż 255(!)
  4. Pomiar napięcia przez ADC :

  Napiecie = Nap_adc * 0.0151113
  jest zupełnie pozbawiony sensu rachunkowego;
  -przy napięciu referencyjnym = Vcc (5V) współczynnik X = 5/1024 = 0.0049 (cztery miejsca dziesiętne to jest więcej niż faktycznie potrzebujesz).

  5. Wprowadzenie do programu zmiennych na pozimie "double"- po co ?????? i kto to potrzebuje?????
  6. Po co ci tyle zmiennych związanych z pomiarem czasu (każda cyfra/miejsce dziesiętne oddzielnie(!) - jedna zmienna wystarczy z powodzeniem, nie ważne jak wielka ona jest.
  Rozkładanie liczby na poszczególne cyfry ma sens i koniecznośc tylko w przypadku wyswietlenia jej na wyświetlaczach 7-segm. LED; ty stosujesz LCD.
  7. instrukcję 'gosub' stosujesz dla skoku do subrutyny/label (etykiety);
  "Sub" wymaga innej instrukcji: "Call (Nazwa Sub) " albo zwyczajnie tylko Nazwa Sub.
  Nie chcę już komentowac sposobu pomiaru czasu pomiędzy impulsami/bramkami (!!!!!!!!). Obłęd....

  To co ty nazywasz algorytm - rozbij ten program na kilka części i opanuj każdą z nich oddzielnie zaczynając od: konfiguracji timerów dla róznych ich trybów pracy a następnie zastosowanie ADC i jego związek z przyjętym napięciem referencyjnym.
  Stosowanie interruptów:
  Jeżeli masz
  On Timer0 Czas_przejazdu_a
  to gdzieś w programie winna znaleźc sie sybrutyna/label;

  Czas_przejazdu_a:
  ..........
  Return

  To tylko kilka podstawowych błedów jaki sie pobieżnie 'rzuciły' na poczatek.

  e marcus
 • IGE-XAO
 • #4
  Pablo2015
  Level 18  
  Nie mam żadnego urazu ;-)

  Stosuje zmienne double ponieważ prędkość śrutu jest bardzo duża i zależy mi na jak dokładniejszym pomiarze, tak samo z timerem0 chciałem mieć pomiar czasu z dokładności do 4 miejsca po przecinku.

  W innym projekcie stosowałem taki pomiar napięcia jak proponujesz i było dużo za duże. Wartość dobrałem doświadczalnie i jet OK, też mnie to zdziwiło...

  Jak proponujesz zrealizować pomiar czasu pomiędzy bramkami?
 • #5
  emarcus
  Level 38  
  Pablo2015 wrote:


  Jak proponujesz zrealizować pomiar czasu pomiędzy bramkami?


  Spróbuj wykorzystac Timer1 i funkcję 'Capture' czasu pomiędzy dwoma zboczami.
  Gdybyś nawt zastosował prescaler=64 to i tak otrzymasz rozdzielczośc 4 µsec., a maxymalny czas do Ovf1 = 0.26214 sec.; przy taktowaniu 16 MHz.
  Czy potrzebujesz jeszcze wyższą dokładnośc ?

  Zmienna czasu zwymiarowana "as Single" ci wystarczy.


  e marcus
 • #6
  Pablo2015
  Level 18  
  Na schemacie są 4 bramki, do pomiaru prędkości chwilowej i średniej. Czy jednym Timerem można mieć niezależny pomiar czasu z 2 par bramek, czy trzeba użyć 1 timera na 1 parę bramek? Timer2 ma inny rejestr, tak?
 • #7
  Pablo2015
  Level 18  
  Poczytałem trochę bo właściwie nie wiedziałem nic, na temat timerów i napisałem ich subrutyny.

  Podczas liczenia prędkości zmienne czas_s/czas_ch będę mnożył przez 0.004 i dzielił przez podaną drogę. Co ty na to?

  KOD:
  Code:
  '***********PROGRAM POMIAR PREDKOSCI************
  
  '*************** Konfiguracja uC ***************

  $regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 16000000                                         'trzeba zmienić fusebity na zewnetrzny zegar o taktowaniu 16 MHz

  Config Lcd = 16 * 2                                         'konfiguracja wyswietlacza LCD 16x 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portb.0 , E = Portd.4 , Rs = Portd.3
  Cursor Off

  Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'konfiguracja wewnętrznego przetwornika A/c
  Start Adc                                                   'uruchomienie wewnętrznego przetwornika A/C


  Config Timer0 = Timer , Prescale = 1                        'timer0 do PWM dla wyświetlacza
  On Timer0 Pwm_lcd
  Timer0 = 0
  Enable Interrupts
  Enable Timer0
                                                                'timer1 dla bramki predkosci sredniej
  Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
  On Timer1 predkosc_srednia
  Enable Interrupts
  Enable Timer2
                                                                'timer2 dla bramki predkosci chwilowej
  Config Timer2 = Timer , Prescale = 1
  On Timer2 predkosc_chwilowa
  Enable Interrupts
  Enable Timer0



  '********** Konfiguracja uC kontynuacja  ************
  '******************  Nazwy zmiennych ****************

  's- predkosc srednia, ch- chwilowa

  Config Portc.4 = Output                                     'wyjście na podświetlenie LCD
  Reset Portc.4                                               'tranzystor NPN

  Config Portc.0 = Input                                      'FOTOTRANZYSTOR 1
  Set Portc.0
  Config Portc.1 = Input                                      'FOTOTRANZYSTOR 2
  Set Portc.1
  Config Portc.2 = Input                                      'FOTOTRANZYSTOR 3
  Set Portc.2
  Config Portc.3 = Input                                      'FOTOTRANZYSTOR 4
  Set Portc.3

  Foto1s Alias Pinc.0
  Fotot2s Alias Pinc.1
  Fotot1ch Alias Pinc.2
  Fotot2ch Alias Pinc.3

  Config Portd.0 = Input                                      'przycisk "+"
  Set Portd.0
  Config Portd.1 = Input                                      'przycisk "M"
  Set Portd.1
  Config Portd.2 = Input                                      'przycisk "-"
  Set Portd.2

  Plus Alias Pind.0
  M Alias Pind.1
  Minus Alias Pind.2

  Config Portb.1 = Output                                     'buzzer - tranz. PNP
  Set Portb.1
  Buzzer Alias Portb.1
                                                                'Lasery- tranz. NPN
  Config Portb.5 = Output
  Set Portc.5
  Config Portb.4 = Output
  Set Portb.4

  Laser_s Alias Pinb.5
  Laser_ch Alias Pinb.4

  Config Portb.3 = Output                                     'Led- tranz. NPN
  Set Portc.3
  Config Portb.2 = Output
  Set Portb.2
                                                                 'ustawiona w programie wartosch predkosci z ktora bedzie porownywana ta z pomiaru
  Led_dobrze Alias Pinb.3
  Led_zle Alias Pinb.2

  '*************  Nazwy Koniec  ****************

  '****************  Zmienne *******************

  Dim Pwm_lcd_licznik As Byte                                 'wewnętrzny licznik PWM-u
  Dim Pwm As Byte                                             'ustawiona wartość PWM dla podświetlenia lcd
  Dim Pwm_zaladowane As Byte                                  'wartość wypełnienia, które będzie faktycznie działała - przydatne przy funkcji StarLight


  Dim Czas_s As Double
  Dim Czas_ch As Double

  Dim Licz1 As Bit
  Dim Licz2 As Bit

  Dim Nap_adc As Word                                         'wartość odczytana z ADC
  Dim Napiecie As Single                                      'wartość napięcia do pokazania na ekranie
  Dim Napiecie_ekran As String * 6                            'wartość napięcia do wyświetlenia na ekranie
  '*************  Zmienne koniec  ****************

  '***************  podprogramy ******************

  Declare Sub Odczytnapiecia                                  'odczyt napięcia z ADC i konwersja na liczbę

  '***********************************************
  'tu bedzie petla glowna
  Do

  Loop
  End

  '******************************************************************************************
  'etykiety:

  Pwm_lcd:

   Incr Pwm_lcd_licznik

   If Pwm_lcd_licznik >= 100 Then
   Pwm_lcd_licznik = 0
   End If

   If Pwm_lcd_licznik < Pwm_zaladowane Then
   Set Portc.3
   Else
   Reset Portc.3
   End If
  Return

  Predkosc_srednia:

  Timer1 = 1536                                               '2^16= 65536, przy prescale 1, 16MHz* 0,004= 64000, 65536-6400=1536
  'tutaj polecenia wykonuja wykonuja sie co 0,004s
  If Foto1s = 0 Then Licz1 = 1
  If Foto2s = 0 Then Licz1 = 0
  If Licz1 = 1 Then
  Incr Czas_s                                                 'wynik (czas) bedzie
                                                              'co 4ms zwieksz wartosc Czas_s o 1
  End If
     End If
        End If


  Return

  Predkosc_chwilowa:

  Timer2 = 1536

  If Foto1ch = 0 Then Licz2 = 1
  If Foto2ch = 0 Then Licz2 = 0
  If Licz2 = 1 Then
  Incr Czas_s                                                 'wynik (czas) bedzie w
                                                              'co 4ms zwieksz wartosc Czas_ch o 1
  End If
     End If
        End If

  Incr Czas_ch

  Return

  Odczytnapiecia:

  Nap_adc = Getadc(5)

  Napiecie = Nap_adc * 0.0049
  Napiecie_ekran = Fusing(napiecie , "##.##")
  Napiecie_ekran = Napiecie_ekran + "V"

  Return
 • #8
  emarcus
  Level 38  
  Pablo2015 wrote:
  Poczytałem trochę bo właściwie nie wiedziałem nic, na temat timerów i napisałem ich subrutyny.

  Podczas liczenia prędkości zmienne czas_s/czas_ch będę mnożył przez 0.004 i dzielił przez podaną drogę. Co ty na to?


  Dalej jest nie dobrze....., bardzo nie dobrze(!)

  Zacznijmy od Timera2:
  Quote:

  Predkosc_chwilowa:

  Timer2 = 1536


  Timer2 ma rejestr 8-bitowy, więc nie zaakceptuje wpisu wiekszego niz 255..., zdaje się że pisałem o tym wcześniej.

  Odnośnie Timera1:
  Mimo że stosujesz prescaler = 1, może wydawac się że mierzysz czas dośc dokładnie , gdy tymczasem ta dokładnoiśc jest nijaka (żadna).
  Popatrz na ten fragment :
  Po pierwsze nie masz w kodzie zezwolenia na OVF1, (brak 'enable Timer1') powiedzmy że tam masz pomyłkę, to i tak ta metoda jest błędna.

  Quote:

  Predkosc_srednia:

  Timer1 = 1536 '2^16= 65536, przy prescale 1, 16MHz* 0,004= 64000, 65536-6400=1536
  'tutaj polecenia wykonuja wykonuja sie co 0,004s
  If Foto1s = 0 Then Licz1 = 1
  If Foto2s = 0 Then Licz1 = 0
  If Licz1 = 1 Then
  Incr Czas_s 'wynik (czas) bedzie
  'co 4ms zwieksz wartosc Czas_s o 1



  Mierzony przedział czasu pomiędzy Foto1s a Foto2s jest incrementowany odstępami co 4 ms; a jaki "czas_s" będzie liczony (z jaka dokładnością) jeżeli impuls na Foto2s wystąpi gdześ pomiedzy: powiedzmy 4 i 5; w/g twojego rachunku otrzymasz czas_s = 16 ms gdy tymczasem może on byc 19 ms.
  Musisz mierzyc całkowity czas nie tylko przepełnienia, ale także pozostały czas naliczony przez timer do momentu impulsu z dokładnościa do ostatniej microsec.
  Mało tego, metoda sprawdzania (polling) stanu portu jest wyjątkowo nie dokładna, a w czczególności dla pomiarów bardzo krótkich czasów tak jak w twoim przykładzie wręcz bezużyteczna. Masz zbędne stawiane flagi i ich odczytanie i porównywanie stanów zabiera czas w instrukcjach warunkowych. Za dużo tego masz.
  Musiałbyś w odpowiednich momentach zerowac/startowac timer, w innym, zatrzymywac/odczytywac.

  Proponowałbym użycie odpowiednio skonfigurowanego interruptu zewnętrznego i mierzyc czas dokładnie pomiędzy dwoma impulsami. Przeszukaj forum; było tu bardzo dużo przykładów podanych w tematach z tachometrami.
  Możesz użyc ten sam interrupt dla impulsu z Foto1s oraz z Foto2s przy odpowiedniej kombinacji zboczami.

  Quote:

  Napiecie_ekran = Fusing(napiecie , "##.##")


  Poprawnie:
  Napiecie_ekran = Fusing(napiecie , "#.##") ' przed znakiem dziesiętnym ma byc tylko jeden znak # (hash).


  e marcus
 • #9
  Pablo2015
  Level 18  
  Z timerem2 się pomyliłem, myślałem że jest 8 bitowy ;-). Przejrzałem DS i jak byk jest napisane:
  "Two 8- bit Timer/Counters with Separate Prescaler, one Compare Mode
  One 16- bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode"

  Atmega8 ma 2 wejścia zewnętrznego interruptu, INT0(PD2) i INT1(PD3), bramki są 4, jak "odpowiednio kombinować" zboczami aby dało się podpiąć 2 bramki wejściowe pod jeden interrupt? Jak zrealizować to w hardware'rze? Czy wystarczy podpiąć 2 fotorezystory pod jeden interrupt? Będą one prawdopodobnie na długim kablu(20- 30m), czy znacząco wpłynie to na pomiar?
 • #10
  BlueDraco
  MCUs specialist
  Cały prawy górny sektor schematu to jedna wielka pomyłka. Niepotrzebne komparatory i potencjometry (łatwiej mierzyć napięcie na dzielnikach złożonych z rezystorów i fotorezystorów. Brak rezystorów przy LED. Diody prostownicze uniemożliwiające działanie komparatorów.
 • #11
  Pablo2015
  Level 18  
  Co do diod to https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2413125.html

  Potencjometry służą do regulacji czułości- przy mocnym oświetleniu z otoczenia, np. Słońca.

  Przy LED rzeczywiście brakuje rezystorów, dzięki ;-)

  Nad komparatorami się zastanowię, myślę nad propozycją użytkowania emarcus o wykorzystaniu zewnętrznych interruptów.
 • #12
  BlueDraco
  MCUs specialist
  Czułość możesz wyregulować w oprogramowaniu, bez potencjometrów i komparatorów. Diody są potrzebne przy jednym komparatorze dla wielu fotorezystorów, a warunkiem zadziałania takiego połączenia jest obecność rezystora oznaczonego jako R5 na schemacie w wątku, który zalinkowałeś. Reasumując, wyrzucając diody, potencjometry i komparatory poprawisz własności użytkowe swojego urządzenia i przy okazji ułatwisz sobie montaż.

  Przy okazji wyrzuć R4 i R10.
 • #13
  Pablo2015
  Level 18  
  No nie wiem czy łatwiej jest klikać switchem kilka naście/dziesiąt razy czy przekręcić sobie potencjometr ;-).

  Zastanowię się jeszcze nad tymi potencjometrami.

  Co do diod to rzeczywiście brakuje mi tego rezystora, dzięki.
 • #14
  BlueDraco
  MCUs specialist
  Nie brakuje Ci rezystora, tylko masz wstawione bezensowne i zbędne diody, które byłyby potrzebne wyłącznie wtedy, gdybyś miał jeden wspólny komparator dla wszystkich fotorezystorów.
 • #15
  Pablo2015
  Level 18  
  Ok, jak wykorzystać dwa interrupty INT0 i INT1 do 4 bramek?
 • #16
  emarcus
  Level 38  
  Pablo2015 wrote:

  Nad komparatorami się zastanowię,.............


  Pablo,
  Byłem niemal pewny że ten diagram masz tylko jako koncept...
  Zrezygnuj z fotorezystorów, a w to miejsce daj albo fototranzystor oświetlany diodą IR, albo komplet określany w opgólności jako "Photo Interrupter".
  Mozesz je dostac gotowe ze szczeliną nawet 10mm, lub możesz je wykonac we własnom zakresie.
  Przykład takiego urządzenia masz tu:
  https://www.sparkfun.com/products/9299
  Fotorezystory mają zbyt dużą bezwładnośc i w twoim projekcie mogą nie spełnic oczekiwanego efektu.
  W necie znajdziesz dużo na ten temat.

  e marcus
 • #17
  Pablo2015
  Level 18  
  Nie chcę transoptora, skoro fotorezystor ma dużą bezwładność (bo ma) użyję fototranzystora, będzie go oświetlała dioda laserowa 5mW.

  Jak rozwiązać sprawę z podłączeniem 2 fototranzystorów do jednego interruptu?
 • #18
  BlueDraco
  MCUs specialist
  Proponuję zacząć od początku: założenia, wymagania na mikrokontroler, dobór elementów. Nie jestem pewny, czy potrzbujesz rzeczywiście 4 przerwań, ale jeżeli tak, to znajdź mikrokontroler, który ma 4 wejścia przerwań, np. chociażby seria ATtiny lub cokolwik, co ma "port change interrupt". Rozpoczynanie od wyboru mikrokontrolera - to zupełnie zły pomysł.

  oczywiście bariery powinny być zrobione na fototranzystorach. nie wiem, czemu boisz się słowa "transoptor", skoro to, co chcesz zrobić, to właśnie jest transoptor, w tym przypadku złożony z lasera diodowego i fototranzystora.

  Jeżeli koniecznie potrzbujesz tych przerwań i uparłeś się na ATmega8, to pomyśl o użyciu funkcji capture timera - możesz nawet nie czytać rejetru Capture, a wykorzystać samo przerwanie. Jeśli nie używasz wszystkich timerów, to 2 przerwania "zwykłe" i 2 capture dadzą Ci brakującą funkcjonalność czterech wejść przerwań.
 • #19
  Pablo2015
  Level 18  
  Używam 3 timerów, po jednym na parę bramek+ sterowanie podświetleniem wyświetlacza na PWM.

  BlueDraco wrote:

  Jeżeli koniecznie potrzbujesz tych przerwań i uparłeś się na ATmega8, to pomyśl o użyciu funkcji capture timera - możesz nawet nie czytać rejetru Capture, a wykorzystać samo przerwanie. Jeśli nie używasz wszystkich timerów, to 2 przerwania "zwykłe" i 2 capture dadzą Ci brakującą funkcjonalność czterech wejść przerwań.


  Rozwiń
 • #20
  emarcus
  Level 38  
  Pablo2015 wrote:
  Nie chcę transoptora, skoro fotorezystor ma dużą bezwładność (bo ma) użyję fototranzystora, będzie go oświetlała dioda laserowa 5mW.


  To nie jest transoptor (!)..., mimo że jest zbudowany z podobnych elementów.
  Transopotor (opotocoupler) jest w obudowie zamknietej, a z tego tytułu odległośc od foto tranzystora do diody emitującej (IR) jest niewielka, a zatem moc tej dioidy jak i czułośc tranzystora są nie wielkie.
  Foto Interrupter jest układem optycznie otwartym. podobnym do elementów w starego typu (mechanicznej) myszy komputerowej, lecz ma pojedynczy foto tranzystor jako odbiornik o zwiekszonej czułości, bądź ze wzmacniaczem pozwalający na zwiększenie odległosci pomiędzy diodą IR a tranzystorem.
  Praktycznie będziesz budował to co jest gotowe i powszechnie dostępne.

  Zrobisz jak zechcesz...

  Quote:


  Jak rozwiązać sprawę z podłączeniem 2 fototranzystorów do jednego interruptu?


  Jeżeli twoje foto tranzystory [pracuja w układzie "Common emitter" ( open colector) tak jak na poniższym rysunku,
  Atmega8 - Chronometr- pomiar porędkosci

  to układ generuje przejście wyjścia ze stanu wysokiego do niskiego podczas detekcji światła. Analogicznie przy przesłonięciu światła będziesz miał odwrotny efekt.
  Do tej funkcji skonfigurujesz /wybierzesz zbocze na które ma byc uczulony Interrupt.
  Wyjścia obydwu tranzystorów podłączysz do wejśc bramki OR a z bramki na pin wejściowy processora z interruptem.
  Obydwa tranzystory jezeli aktywne będą generowały interrupt, jednak każdy w innym czasie.
  Zróżnicujesz ich funkcje dopiero w subrutynie wywołanej przez interrupt.
  Pierwszy będzie startował/zerował Timer oraz stawiał flagę. Przy następnym wywołaniu tej samej subrutyny tymsamym interruptem lecz innym tranzystorem;
  sprawdzisz warunek: czy jest flaga- jeżeli tak to zatrzymasz/odczytasz zawartośc timera oraz wyzerujesz flagę.
  Praktycznie robi sie to w nieco innej kolejności stosując instrukcję warunkową z 'else'.

  Możesz oczywiscie zastosowac inny processor i wykorzystac dowolny PCINT oddzielnie dla kazdego tranzystora (hint from Draco), którymi w efekcie końcowym będziesz kontrolował pracą tego samego timera.
  Ważne jest aby te pomiary czasów były pozbawione błędów.

  Istnieje także możliwośc pomiaru czasu pomiędzy impulsami bez użycia interruptów stosując instrukcje "While...wend".
  Metoda z interruptami wymaga aby 'odległośc czasowa' pomiedzy interruptami (bramkami) była co najmniej 100 cykli (czas wymagany na obsługę interruptu oraz powrót).

  e marcus
 • #21
  Pablo2015
  Level 18  
  A co jeśli w obu bramkach startowych pojawi się zbocze w tym samym momencie i będą generowały interrupt?

  Napisz coś więcej o instrukcji While... wend
 • #22
  Pablo2015
  Level 18  
  A co jeśli wykorzystać do tego ADC?

  Jeśli dajmy na to fototranzystor jest oświetlany na wejściu ADC mamy powiedzmy wartość 100. Jeśli wiązka zostanie przerwana to na wejściu będzie wartość dużo wyższą czyli na przykład 800. Wystarczy tu warunek if wartosc_adc >800 then

  Mogę się mylić bo to tak na szybko pomyślane bez głębszych przemyśleń.