Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Wybór książki do Kwalifikacji E.15(Technik Teleinformatyk)

vatixxx 28 Dec 2013 01:35 1662 0
IGE-XAO
 • #1
  vatixxx
  Level 9  
  Witam.Poszukuję źródeł do nauki kwalifikacji E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich. Co w sobie muszą mieć te materiały:
  Quote:
  1. Uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych
  1) charakteryzuje proces uruchamiania komputera oraz konfiguruje BIOS (ang. Basic Input/Output System);

  2) instaluje, konfiguruje oraz aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje na stacjach roboczych;

  3) instaluje i aktualizuje sterowniki urządzeń peryferyjnych;

  4) dobiera zabezpieczenia systemów operacyjnych;

  5) modernizuje i rekonfiguruje systemy komputerowe;

  6) lokalizuje uszkodzenia sprzętowe i systemowe systemów komputerowych na podstawie opisu lub diagnozy;

  7) określa funkcje programów monitorujących i zabezpieczających pracę systemu komputerowego oraz jego poszczególnych elementów;

  8) posługuje się terminologią dotyczącą informatycznych systemów komputerowych;

  9) określa sposoby licencjonowania oprogramowania komputerowego;

  10) sporządza wykaz zainstalowanego oprogramowania komputerowego, zarządza licencjami;

  11) stosuje narzędzia informatyczne do gromadzenia, porządkowania i prezentacji danych;

  12) wykonuje kopie bezpieczeństwa danych.

  2. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych

  1) wyjaśnia zjawiska związane z przesyłaniem sygnałów;

  2) dokonuje klasyfikacji mediów transmisyjnych;

  3) rozpoznaje parametry jednostkowe linii długiej;

  4) rozpoznaje metody kodowania oraz techniki modulacji;

  5) wyjaśnia zasadę działania przetworników A/C i C/A;

  6) rozróżnia rodzaje przetworników i określa ich zastosowania;

  7) rozróżnia rodzaje sygnałów na podstawie opisu, przebiegów czasowych i wyników pomiarów;

  8) wyjaśnia zasadę działania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych;

  9) dobiera urządzenia dostępowe systemów transmisyjnych w zależności od specyfikacji zastosowania;

  10) dobiera parametry konfiguracyjne dla urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych;

  11) uruchamia i konfiguruje modemy dostępowe;

  12) posługuje się terminologią dotyczącą instalacji, uruchamiania oraz utrzymania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych;

  13) odczytuje schematy blokowe i montażowe urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych;

  14) posługuje się instrukcjami, zaleceniami i dokumentacją techniczną;

  15) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia dostępowe systemów transmisyjnych;

  16) wykonuje pomiary transmisyjnych parametrów toru transmisyjnego;

  17) wykonuje pomiary i testy urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych;

  18) ocenia jakość działania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych na podstawie wyników testów i pomiarów.

  3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń abonenckich sieci komutacyjnych

  1) rozróżnia rodzaje komutacji;

  2) rozpoznaje elementy urządzeń komutacyjnych na podstawie charakterystyk, symboli graficznych, oznaczeń;

  3) dobiera parametry konfiguracyjne abonenckich urządzeń sieci komutacyjnych;

  4) rozróżnia rodzaje i typy sygnalizacji w łączach abonenckich;

  5) rozpoznaje sygnały w łączu abonenckim;

  6) wykonuje pomiary linii abonenckiej;

  7) odczytuje schematy blokowe i montażowe cyfrowych urządzeń komutacyjnych, instrukcje, zalecenia, dokumentację techniczną;

  8) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia abonenckie;

  9) identyfikuje parametry abonenckich urządzeń sieci komutacyjnych;

  10) instaluje i konfiguruje aparaty telefoniczne systemów analogowych i cyfrowych;

  11) uruchamia telefoniczne centralki abonenckie i administruje nimi;

  12) wykonuje pomiary uruchomieniowe oraz testy okresowe cyfrowych urządzeń abonenckich;

  13) ocenia jakość działania cyfrowych urządzeń abonenckich na podstawie wyników testów;

  14) sprawdza działanie sygnalizacji abonenckiej;

  15) wykonuje i uruchamia telefoniczne sieci abonenckie;

  16) konfiguruje i utrzymuje modemy i terminale cyfrowych sieci komutacyjnych;

  17) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w liniach abonenckich na podstawie pomiarów i wyników testów.

  Wolałbym by to wszystko było w jednej(max.2) książkach. Może starsi koledzy spotkali jakąś fajną lekturę z tymi zagadnieniami.
 • IGE-XAO