Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

VBS csv2excel - Visual basic script export z csv i import do xls

15 Sty 2015 16:27 840 3
 • Poziom 2  
  Witam,
  Potrzebuję napisać skrypt w Visual Basic Script, który zaimportuje mi dane do excela z pliku csv.
  Plik csv wygląda nastepująco:
  1,2,3qw,ew4,5h,gfde6 - Wiersz 1
  12s,2,132,123f,as124 - Wiersz2

  Chciałbym aby te dane znalazły się każda w oddzielnej komórce (separator przecinek ","). I oczywiście w wierszach excela A i B. Nie chce by został utworzony nowy plik excel (takie rozwiązanie już posiadam). Natomiast chciałbym aby te dane skrypt wrzucił do istniejącego pliku .xls

  Plik .csv, skrypt, i plik .xls są w tym samym folderze. Więc ścieżkę plików można podać na sztywno.

  Z góry dzięki za odpowiedź.
  malintus
 • Moderator Programowanie
  Wrzuć przykładową ceesfałkę, koniecznie wygenerowaną w oryginalnym eksporcie. Jaka z tym "karuzela" wiedzą wszyscy, którzy Np próbowali przenieść kontakty z Nokii do iPoda ;)
 • Poziom 2  
  W załączniku pliki spakowane. Plik CSV (przykład.csv) potrzebuje zaimportować do pliku XLSM (VAT7_szablon) do Arkusza 1 (Dynamic Data) poczynając od wiersza 2. Separatorem powinien byc przecinek.
  Chciałbym dokładnie osiągnąc to co umożliwia Kreator importu tekstu wbudowany w excel. Wykorzystując oczywiście skrypt VBS.

  Znalazłem skrypt jak poniżej, który działa ok. Wrzuca do xlsm stałą wartoś "New Data". Teraz potrzebuje zeby zamiast wrzucania stałej wartości, wrzucał dane z pliku. Skrypt poniżej.
  Dim xlApp, xlBook, xlSht
  Dim filename, value1, value2, value3, value4

  on error resume next

  filename = "D:\FIRMY\ARP\1\1\VAT7_szablon.xlsm"

  Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
  set xlBook = xlApp.WorkBooks.Open(filename)
  set xlSht = xlApp.activesheet

  xlApp.DisplayAlerts = False

  'write data into the spreadsheet
  xlSht.Cells(2, 2) = "New Data"

  xlBook.Save
  xlBook.Close SaveChanges=True
  xlApp.Close
  xlApp.Quit

  'always deallocate after use...
  set xlSht = Nothing
  Set xlBook = Nothing
  Set xlApp = Nothing
 • Poziom 2  
  Jak by ktoś kiedyś szukał to poniżej działający skrypcik vbs:

  Option Explicit

  Dim objUser, strExcelPath, objExcel, xlBook1, objSheet, _
  objFSO, objFile, aline, aLines, irow, icol

  Const ForReading = 1

  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set objFile = objFSO.OpenTextFile("D:\FIRMY\ARP\1\1\1.csv", ForReading)

  Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
  If (Err.Number <> 0) Then
  On Error GoTo 0
  Wscript.Echo "Excel application not found."
  Wscript.Quit
  End If
  On Error GoTo 0

  With objExcel
  .visible = false 'mm change to false
  .Workbooks.Add
  set xlBook1 = .Workbooks.Open("D:\FIRMY\ARP\1\1\VAT-7.xls")
  .Application.ScreenUpdating = False

  Set objSheet = objExcel.ActiveWorkbook.Worksheets(1)
  'objSheet.Activate

  ' objSheet.Name = "Dynamic Data"
  End with

  aLines = split(objFile.ReadAll, vbnewline)
  For irow = 1 to Ubound(aLines) + 1
  aline = split(aLines(irow-1), "|")
  for icol = 1 to Ubound(aline) + 1
  objSheet.Cells(irow+1, icol).value = aline(icol-1)
  Next ' icol
  next ' irow


  objExcel.Application.ScreenUpdating = True

  '-------zamykanie pliku czytanego'-------
  xlBook1.Save
  xlBook1.Close ' SaveChanges=True
  objExcel.Quit 'mm
  'always deallocate after use...
  'set xlSht1 = Nothing
  Set xlBook1 = Nothing
  'Set xlApp1 = Nothing