Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

problem z 7 segmentowym LED

georgio 30 Jan 2008 13:46 982 1
 • #1
  georgio
  Level 11  
  Zmodyfikowałem listing ze strony

  http://mikrokontrolery.net/avr_c_07.htm.
  Przerobiłem go, żeby odliczał do 2 min do tyłu.Przy 1 minucie zaczyna pokazywać od 59 sek w dół.W debugerze AVR studio wszystko działa, a na Atmega8 nie.Pomóżcie co robię nie tak.Do tego LED mruga :(

  Dodam jeszcze ,że chodzi mi to na 1Mhz wewnętrznym atmegi.

  Quote:

  //#define F_CPU 1000000L //* czestotliwosc kwarcu */

  #include 'avr/io.h'
  #include 'avr/interrupt.h'

  //#define CYCLES_PER_US ((F_CPU + 500000)/1000000)
  #define D1_ON PORTD ^= _BV(6);
  #define D2_ON PORTD ^= _BV(7);

  // tablica z kodami znaków dla wyświetlacza
  char znaki[17] = {192,249,164,176,153,146,130,248,128,144,136,131,198,161,134,142,0};
  // zmienna pomocnicza określająca którą cyfrę wyświetlacza w danym momencie należy wyświetlić
  unsigned char wysw;
  // zmianne licznikowe do odmierzania czasu
  volatile int jednostki_sekund = 9, dziesiatki_sekund = 5,
  jednostki_minut=2, dziesiatki_minut = 0;

  void aktualizuj_czas(void);  char i;

  SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
  {
  TCNT0 = 250; // załadowanie do licznika wartości początkowej
  PORTD &= ~0xC0; // wygaszenie wszystkich cyfr wyświetlacza
  wysw++; // zwiększenie o 1 zmiennej wysw
  // w zależności od wartości wysw włącz odpowiednią cyfrę na wyświetlaczu
  switch(wysw)
  {
  case 1:
  {
  if(jednostki_minut<=1 && dziesiatki_sekund != 0)
  {
  PORTB = *(znaki + dziesiatki_sekund); // na wyświetlaczu wyświetl odpowiedni
  // znak pobrany z tablicy znaków
  D1_ON; // włącz pierwszą cyfrę wyświetlcza
  }
  break; // opuść instrukcję switch
  }
  case 2:
  {
  if(jednostki_minut<=1)
  {
  PORTB = *(znaki + jednostki_sekund); // na wyświetlaczu wyświetl odpowiedni
  // znak pobrany z tablicy znaków
  D2_ON; // włącz drugą cyfrę wyświetlcza
  }else{
  PORTB = *(znaki + jednostki_minut); // na wyświetlaczu wyświetl odpowiedni
  // znak pobrany z tablicy znaków
  D2_ON; // włącz drugą cyfrę wyświetlcza
  }
  break; // opuść instrukcję switch
  }
  case 3:
  {
  wysw = 0; // zeruj zmienną wysw
  break; // opuść instrukcję switch
  }
  }
  }

  SIGNAL (SIG_OVERFLOW1)
  {
  TCNT1 = 0xC2F7; // załadowanie do licznika TIMER1 wartości początkowych
  // określających częstotliwość występowania przerwania
  aktualizuj_czas(); // wywołanie procedury aktualizującej czas
  }

  // procedura aktualizująca czas
  void aktualizuj_czas(void)
  {
  jednostki_sekund--; // zmniejsz licznik jednostek sekund o 1
  if(jednostki_sekund < 0) // jeśli licznik jednostek sekund osiągnął wartość 0 to
  {
  jednostki_sekund = 9; //ustaw jednoskti sekund na 9
  dziesiatki_sekund--; //zmniejsz licznik dziesiątek sekund o 1
  if(dziesiatki_sekund < 0) // jeśli licznik dziesiatek sekund osiągnął wartość 0 to
  {
  dziesiatki_sekund = 5; //ustaw dzisiatki sekund na 5
  jednostki_minut--; //zmniejsz licznik jednostek minut o 1
  if(jednostki_minut == 0)
  {
  jednostki_minut = 0;
  TIMSK = 0;
  cli(); //wylaczenie przerwan
  }
  }
  }else{
  if(jednostki_minut == 0)
  {
  jednostki_minut = 0;
  TIMSK = 0;
  cli();
  }
  }
  }


  // Program główny
  int main(void)
  {
  // konfiguracja portów I/O
  DDRB = 0xFF;
  DDRD = 0xC1;
  PORTB = 0xFF;
  PORTD = 0x01;;
  // wpisanie wartości początkowej

  // odblokowanie przerwania od licznika
  // zezwolenie na przerwania od timer 0

  TCCR0 = 0x03; //Timer1 prescaler ft/256
  TCNT0 = 128;

  TCCR1B = 0x03; //Timer2
  TCNT1 = 0xC2F7; //przy 1MHz przerwanie co 1 s

  TIMSK = _BV(TOIE1)|_BV(TOIE0); //wlaczenie przerwan dla T1 i T2
  // globalne odblokowanie przerwań
  sei();
  // pusta pętla nieskoczona
  while(1);
  return 0;
  }

  pozdr
  georgio
 • #2
  georgio
  Level 11  
  Już wszystko jasne.Miałem uszkodzony mikroprocesor.Z drugiej strony to dziwne ,że uszkodzone były tylko Timery

  Zamykam temat.