Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Internet z GPRS ( nokia 3650 + idea + laptop + irda )

vuker 05 Aug 2005 08:57 2882 1
 • #1
  vuker
  Level 15  
  Witam

  Jak skonfigowac komp. (win98) tak żeby można bylo korzystac z internetu przez gprs przy uzyciu telefonu nokia 3650-dziala w sieci idea.
 • #2
  vuker
  Level 15  
  Konfiguracja telefonu:

  Internet GPRS
  ƒ Nazwa konfiguracji: Internet Idea GPRS
  ƒ No ś nik danych: GPRS
  ƒ APN (punkt dost ę pu): www.idea.pl
  ƒ Nazwa u ż ytkownika: ppp
  ƒ Has ł o: ppp
  ƒ Uwierzytelnianie: normalne
  ƒ Adres IP telefonu: Automatyczny
  ƒ Podstawowy serwer DNS: 194.9.223.79
  ƒ Dodatkowy serwer DNS: 194.204.159.1

  Instrukcja Instalacji Nokii do połączenia GPRS w sieci Idea pod Windows
  95 / 98 / ME

  Według poniższej instrukcji można skonfigurować każdy telefon Nokii z
  wbudowanym modemem i obsługą transmisji GPRS.

  Etap I
  Pierwsze co należy zrobić, to ustawić w telefonie Punkt dostępu GPRS.
  W modelach z oprogramowaniem SYMBIAN (7650, 6600, 3650, N-Gage,
  itp.), opcję tą można zwykle znaleźć w menu:
  Narzędzia > Ustawienia > Dane (Połączenie) > GPRS > Punkt
  dostępu: wpisujemy www.idea.pl
  W modelach ze standardowym oprogramowaniem (6310, 6610, 8310,
  itp.), opcję tą można zwykle znaleźć w menu:
  Ustawienia > Ustawienia modemu GPRS > Edycja aktywnego
  punktu dostępu > Punkt dostępu: wpisujemy www.idea.pl
  lub
  Połączenia > GPRS > Ustawienia modemu GPRS > Edycja
  aktywnego punktu dostępu > Punkt dostępu: wpisujemy www.idea.pl

  Etap II
  Przystępujemy do instalacji oprogramowania w komputerze.

  Pierwsze co musimy zrobić, to zainstalować oprogramowanie
  (sterowniki) modemu GPRS. W zależności od modelu, producent
  umieścił takie oprogramowanie na płytce dołączonej do aparatu, lub na
  stronie internetowej producenta. W starszych modelach, na płytce
  można było znaleźć plik o nazwie Modem_Setup.exe. W nowszych
  modelach, oprogramowanie jest dostępne z poziomu programu
  uruchamiającego się po włożeniu płytki do napędu.
  W przypadku braku płytki dołączonej do aparatu, pozostaje pobranie
  plików z oprogramowaniem bezpośrednio ze strony producenta.
  Można je znaleźć pod adresem:
  http://www.nokia.com.pl/nokia/pomoc/telefonypomoc/oprogramowanie.h
  tml i wybierając model telefonu.

  Poniższy opis instalacji jest rozpisany na przykładzie telefonu Nokia
  8310. W ten sam sposób dokonujemy instalacji innych modeli

  Instalacja oprogramowania modemu.
  W zależności od oprogramowania poniższy opis może się różnić,
  jednak zasada pozostaje ta sama.
  W przypadku łączenia telefonu z komputerem poprzez kabel, telefon
  musi być cały czas podłączony do komputera przed dokonaniem
  instalacji.

  1. Z dostarczonej przez producenta płyty uruchamiamy plik
  modem_setup.exe (w nowszym oprogramowaniu wybieramy z programu
  startowego pozycję Instalacja oprogramowania a następnie Instalacja
  modemu).
  2. Wskazujemy miejsce instalacji oprogramowania ( nowsze
  oprogramowanie może nie dawać tej możliwości i instalować w
  domyślnym katalogu) i zatwierdzamy klawiszem Next (Dalej).
  3. Klawiszem Next (Dalej) zatwierdzamy ekran powitalny.
  4. Wybieramy język i akceptujemy warunki licencji klawiszem Yes (Tak).  5. Klawiszem Next (Dalej) zatwierdzamy ekran ostrzeżeń.
  6. Wybieramy język interfejsu i zatwierdzamy klawiszem Next (Dalej).  7. Wybieramy sposób połączenia telefonu z komputerem i
  zatwierdzamy klawiszem Next (Dalej).
  W zależności od modelu telefonu możemy mieć do wyboru
  połączenie poprzez kabel RS232 (szeregowy), port podczerwieni Irda
  lub Bluetooth.
  8. W zależności od wybranego rodzaju połączenia z komputerem,
  program instalacyjny poinformuje o konieczności włączenia portu
  podczerwieni lub Bluetooth'a w telefonie. W przypadku kabla wykryje go
  automatycznie. Po włączeniu wybranej transmisji w telefonie
  zatwierdzamy klawiszem Next (Dalej).  9. Potwierdzamy klawiszem Next (Dalej) , teraz instalator wykona kilka
  operacji automatycznie konfigurujących modem Nokii w naszym
  komputerze.
  10. Potwierdzamy konieczność restartu komputera.  Kiedy mamy już zainstalowane sterowniki modemu, możemy przystapić
  do kolejnego etapu konfiguracji komputera.

  Tworzenie nowego połaczenia sieciowego

  1. Po restarcie komputera, przechodzimy do Mój komputer i wybieramy
  ikonę Dial-Up Networking. Jeżeli mamy już utworzone jakieś połączenia
  sieciowe, wybieramy pozycję Utwórz nowe połączenie, w przeciwnym
  wypadku pojawi się od razu ekran powitalny.
  2. W oknie powitalnym zatwierdzamy klawiszem Next (Dalej).
  3. W oknie Informacje o lokalizacji, w polu numeru linii zewnętrznej
  wpisujemy 22 i wybieramy kraj, następnie potwierdzamy Close
  (Zamknij).  4. W oknie Utwórz nowe połączenie wpisujemy nazwę połączenia i
  wskazujemy z listy modem który zainstalowaliśmy, następnie
  zatwierdzamy klawiszem Next (Dalej).
  5. W kolejnym oknie wpisujemy numer telefonu jako *99# i
  zatwierdzamy klawiszem Next (Dalej).  6. Kończymy tworzenie połączenia i zatwierdzamy klawiszem Finish
  (Zakończ).
  7. W oknie Dial-Up Networking pojawi się ikona utworzonego połączenia.
  Klikamy na niej prawym przyciskiem myszki i wybieramy pozycję
  Właściwości.  8. W oknie, które nam się wyświetli, przechodzimy do zakładki Typy
  serwerów i zaznaczamy opcje według poniższego schematu:
  W zakładce TYPY SERWERÓW zaznaczamy :

  Typ serwera Dial - UP : ppp:internet, windows nt serwer,windows 98

  Opcje zaawansowane zaznaczamy :

  * zaloguj sie do sieci
  - reszta ma być odznaczona

  Dozowolone protokoły sieciowe zaznaczamy :

  * netBEUI
  *zgodny z IPX_/SPX
  *TCP/IP


  Następnie
  wciskamy klawisz Ustawienia TCP/IP.
  9. W oknie Ustawienia TCP/IP przystępujemy do wprowadzania adresów
  serwerów DNS. W tym celu zaznaczamy opcję Podaj adresy serwerów
  nazw.
  Podstawowy DNS: 194.204.159.001
  Zapasowy DNS: 194.009.223.079
  Opcja Adres IP przypisany do serwera musi być zaznaczona. Sieć
  Idea nie udostępnia stałego adresu IP.
  Wyłączamy pozycję Używaj kompresji nagłówka IP
  Po wpisaniu adresów zartwierdzamy wszystko klawiszem OK.  10. Przechodzimy teraz do zakładki Ogólne i wyłączamy pozycję Używaj
  numeru kierunkowego.... Kończymy konfigurację klawiszem OK  W ten sposób zakończyliśmy konfigurację połączenia internetowego
  wykorzystującego transmisję GPRS.
  Mamy jeszcze możliwość dokonania dodatkowych ustawień. Nie są one
  niezbędne, jednak pozwalają dokładniej ustawic parametry połączenia.

  W tym celu wchodzimy do Panelu sterowania i wybieramy ikonę Nokia
  Modem Options (Opcje modemu Nokia). Otworzy nam się okno, w
  którym będziemy mogli wybrać dodatkowe opcje konfiguracji.
  W okienku Zainstalowane modemy nokia, powinniśmy zobaczyć jakie
  modemy są zainstalowane na naszym komputerze. Jeśli okno jest
  puste możemy wcisnąć klawisz Refresh (Odśwież) celem aktualizacji
  informacji.
  UWAGA! Telefon powinien nawiązywać w tym czasie komunikację z
  komputerem ( poprzez kabel, Irda lub Bluetooth)
  Jesli już w okienku pojawi nam się nazwa modemu musimy go tylko
  podświetlić. Udostępnione zostaną pozostałe funkcje.
  W ramce Połączenie GSM ustawiamy:
  Prędkość: 43,2 kbit/s
  Metoda połączenia: ISDN V.110
  W ramce Opcje GPRS Dial-up wpisujemy Punkt dostępu GPRS:
  www.idea.pl

  W ten sposób całkowicie skonfigurowaliśmy połączenie. W celu jego
  nawiązania wybieramy z okna Dial-Up Networking lub pulpitu ikonę z
  nazwą, którą nadaliśmy naszemu połączeniu sieciowemu. Po jego
  otwarciu wybieramy klawisz Połącz. Powinno nastąpić połączenie.