Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Peugeot - dodawanie klucza do imo

artbi 25 Feb 2014 19:00 2361 4
 • #1
  artbi
  Level 19  
  Witam, prosze o pomoc krok po kroku w sposobie dodawania nowego klucza do IMMOBILISER , posiadam instrukcje w jezyku angielskim ( nie potrafię czytać ze zrozumieniem w tym jezyku ).....

  Precautions:
  Check that the diagnostic plug jumper is fitted. The jumper provides the link between the
  immobiliser
  module and the injection/ignition ECU, and is essential to be able to start the engine
  If the jumper is not fitted, the transponder LED diagnostic is always the same (no link
  between the
  immobiliser and the ECU)
  Note: Fitting of a 5 k_ resistive suppressor along with a resistive spark plug is essential for
  the proper
  functioning of the engine
  System programming
  The machine is supplied with a red key (master) and a black key
  The system is programmed in the factory
  It is possible to program up to 7 black keys
  The key memory procedure is the same as the AEC400 and ACI100 system
  Reminder of the key memory procedure
  1. Using the red key, set the ignition to on, and when the LED lights, turn off the ignition
  2. Within a maximum of 15 seconds of cutting off the ignition with the red key, turn on the
  ignition with
  the black key, and when the LED comes on turn off the ignition (repeat the operation for each
  black
  key to be memorised (maximum of 7 black keys))
  3. Within a maximum of 15 seconds of turning off the ignition with the last key memorised,
  turn on the
  ignition with the red key, and when the LED comes on, turn off the ignition
  Key memory check
  Using the red key, turn on the ignition, the LED on the instrument panel comes on for 0.5
  seconds and
  flashes a number of times. The number of flashes indicates the number of keys memorised,
  including the
  red key
  Additional information
  Before carrying out any work on the transponder immobiliser, have the machine red key and
  black key to
  hand
  If the engine will not start, a first diagnostic may be carried out using the LED before
  checking the other
  parts of the ignition system
  Note: Do not remove the diagnostic plug jumper
  In case of a fault, do not use an immobiliser module or ECU from another machine to carry
  out tests. The
  keys, immobiliser module and ECU programmed on another machine form an assembly, are
  linked by a
  code and must under no circumstances be separated
  Important : If an ECU is changed without memorising the keys, do not turn on the ignition
  more than 16
  times if the diagnostic jumper is disconnected as beyond this number, the ECU immobiliser
  function is
  erased.
 • #2
  misiek-888
  Level 36  
  Jaki model Peugeota masz na mysli??
 • Helpful post
  #4
  reed
  Level 17  
  W skrócie (w wolnym tłumaczeniu):

  - Sprawdź czy zworka diagnostyczna jest założona. Umożliwia ona połączenie pomiędzy modułem immobilisera a ECU. Jest obna niezbędna do uruchomienia silnika. Jeżeli zworka nie jest założona dioda diagnostyczna LED transpondera będzie zawsze tak sama (brak połćzenia między modułem immobilisera a ECU)

  Programowanie systemu:

  System jest wyposażony w klucz czerwony (master) i klucz czarny
  System jest wstępnie zaprogramowany w fabryce.
  Można zaprogramować w systemie do 7 kluczy czarnych.
  Procedura programowania jest taka sama dla AEC400 i ACI100.

  Programowanie systemu:
  1. Używając klucza czerwonego, należy włączyć zapłon. Kiedy dioda LED zapali się, wyłącz zapłon.
  2. W przeciągu 15sek włącz zapłon za pomocą czarnego klucza. Kiedy dioda LED się zapali wyłącz zapłon. Powtórz operacje dla pozostałych kluczy.
  3. Po zaprogramowaniu ostatniego klucza, w ciągu 15sek włącz zapłon za pomocą klucza czerwonego. Kiedy dioda LED się zapali, wyłącz zapłon.

  Sprwadzanie zaprogramowanych kluczy.
  Za pomocą czerwonego klucza, włącz zapłon. Dioda LED zapali się na 0.5 sek, następnie zacznie błyskać tyle razy ile jest zaprogramowanych kluczy łącznie z kluczem master.

  Przed przystąpieniem do programowania miej w ręce klucz czerwony i klucze czarne.

  Jeżeli silnik nie chce zapalić, sprawdź najpier czy dioda LED się załącza zanim zaczniesz sprawdzać inne części systemu.

  Nie zdejmuj zworki diagnostycznej.

  W przypadku błędu, nie używaj innego modułu immobilisera ani ECU z innego samochodu.
  Klucze, modułu immobilisera i ECU są zaprogramowane z innym samochodem i przed przełożeniem muszą zostać powiązane za pomocą kodu.

  WAŻNE!
  Jeżeli nastąpiła zmiana ECU bez zaprogramowania kluczy włączenie 16 razy zapłonu bez założonej zworki spowoduje wykasowanie całej pamięci immobilisera.