Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Naprawa telewizora Plasmy LG 50PT353

25 Cze 2013 15:22 3435 12
 • Poziom 1  
  Witam,
  Mam problem kupiłem rok czasu temu telewizor LG 50PT353 i dodatkowo ze względu że to jest plazma wziąłem gwarancje na 5 lat.
  Kupiłem go z wystawy w media epert więc miałem jeszcze niższą cenę ale oczywiście chodził długo na wystawie.
  Nagle budzę się rano (zasnąłem przy włączonym telewizorze) i telewizor jak włączam to mi piszczy. Przy bliższym obejrzeniu okazało się że telewizor ma pękniętą matrycę więc zawiozłem na reklamację a tam mi stwierdzili że to jest uszkodzenie mechaniczne nawet nic nie robiąc ( on oko bo oni nic nie muszą sprawdzać) gdzie woziłem ten telewizor przez pól dnia po mieście.
  W związku z opisaną sytuacją powyżej jak mogę się odwołać do LG i jak mam uzasadnić że to nie mechaniczne uszkodzenie... nie wiem co mam robić. Proszę o waszą opinie.
 • Użytkownik obserwowany
  A pęknięta matryca to uszkodzenie fabryczne?
 • Poziom 40  
  Nic nie zrobisz i wszelkie odwoływania się nie mają sensu.
  Naprawa tylko odpłatna a to jest nieopłacalne i TV na złom.
 • Poziom 2  
  Cytat:
  nie wiem co mam robić.


  Idź do sklepu po nowy telewizor.
 • Poziom 43  
  afooj napisał:
  Idź do sklepu po nowy telewizor.

  Tym razem z "gwarancją" na pięć lat i "ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków".
 • Użytkownik obserwowany
  Mirex ta gwarancja wydłużona/ ubezpieczenia działają naprawdę?
 • Poziom 43  
  No coś ty? :) Poczytaj warunki. :)
 • Użytkownik obserwowany
  Jakie są kwiatki tam? :D
 • Użytkownik obserwowany
  Mirex może jestem ślep albo nie chce mi się czytać możesz mi to w skrócie powiedzieć? :P
 • Poziom 43  
  Nie da się na skróty. :)

  Ale niech ci będzie. ;)

  Ubezpieczyciel nie odpowiada praktycznie za nic.

  Cytat:
  1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące szkody:
  1) bezpośrednio powstałe wskutek kradzieży z włamaniem
  lub rabunku, zaginięcia lub zagubienia,
  2) polegające na utracie danych lub oprogramowania
  sprzętu,
  3) polegające na utracie lub uszkodzeniu jedynie baterii
  sprzętu,
  4) polegające na utracie jakichkolwiek akcesoriów
  dodatkowych, takich jak zestaw słuchawkowy, modem,
  antena, kable, ładowarka, dodatkowe baterie, itp.,
  5) spowodowane działaniem ognia (jeżeli źródło szkody
  powstało poza ubezpieczonym sprzętem) i innych żywiołów
  tj. trzęsienia ziemi, powodzi, huraganu, itp.,
  6) powstałe wskutek niewłaściwego podłączenia sprzętu do
  sieci elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej,
  7) będące następstwem jakichkolwiek zakłóceń w
  funkcjonowaniu sieci elektrycznej, gazowej lub wodnokanalizacyjnej
  (nie dotyczy ryzyka przepięcia prądu),
  8) powstałe wskutek użytkowania ubezpieczonego sprzętu
  w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  9) powstałe wskutek niezgodnych z zaleceniami producenta
  testów bądź konserwacji,
  10)powstałe wskutek używania dodatkowego wyposażenia
  innego niż zalecane przez producenta,
  11)powstałe wskutek samodzielnego zmodyfikowania
  ubezpieczonego sprzętu,
  12)powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego,
  stanu wyjątkowego, wybuchu nuklearnego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów oraz
  aktów terroryzmu i sabotażu, a także konfiskaty,
  nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia
  przez władzę,
  13)powstałe wskutek działania energii jądrowej lub skażenia
  radioaktywnego,
  14)będące następstwem zwykłego zużycia ubezpieczonego
  sprzętu, rdzy, korozji, oksydacji,
  15)spowodowane przez insekty lub gryzonie,
  16)będące następstwem instalacji i napraw dokonywanych
  przez osoby do tego nieupoważnione,
  17)za które, na mocy przepisów prawa lub postanowień
  umowy (np. gwarancja, rękojmia) jest odpowiedzialny
  producent, sprzedawca lub punkt naprawczy,
  18)powstałe w następującym sprzęcie: projektory, aparaty
  cyfrowe, sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne
  typu drukarka, faks, ksero, solaria, czajniki elektryczne,
  ekspresy do kawy, opiekacze, mikrofalówki, wiatraki,
  klimatyzatory wykorzystywanym poza warunkami
  indywidualnego gospodarstwa domowego (np. w pralniach,
  myjniach, zakładach gastronomicznych), o ile zabrania tego
  gwarancja producenta.
  2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje również:
  1) strat pośrednich wszelkiego rodzaju, w szczególności:
  utraty zysku, kar umownych, strat spowodowanych
  opóźnieniem, brakiem wydajności, utratą rynku, itp.,
  2) kosztów instalacji i konserwacji ubezpieczonego sprzętu,
  3) kosztów montażu ubezpieczonego sprzętu, przy czym
  wyłączenie to nie dotyczy sytuacji, gdy montaż jest
  wykonywany przez pracownika punktu naprawczego
  w przypadku sprzętu naprawionego w ramach szkody, która
  nie była szkodą całkowitą,
  4) wymiany części podlegających normalnemu zużyciu
  i okresowej wymianie w związku z eksploatacją
  ubezpieczonego sprzętu (w tym baterii, żarówek,
  akumulatorów, lamp do projektorów, itp.),
  5) uszkodzeń estetycznych, wgnieceń, zadrapań, odbarwień
  oraz innych, które nie mają wpływu na funkcjonowanie
  sprzętu, chyba że powyższe zmiany są skutkiem szkody
  objętej zakresem ubezpieczenia,
  6) kosztów naprawy plomb zabezpieczających,
  7) kosztów uszkodzeń sprzętu powstałych podczas wszelkich
  transportów sprzętu, a w szczególności transportu sprzętu od
  Euro-net Sp. z o.o. do miejsca zamieszkania lub siedziby
  Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego,
  8) kosztów dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu
  naprawczego oraz kosztów odbioru naprawionego lub
  nienaprawionego sprzętu z punktu naprawczego realizującego
  naprawę w ramach umowy ubezpieczenia (za wyjątkiem
  sprzętu ważącego powyżej 10 kg i sprzętu w zabudowie),
  9) kosztów transportu nowego sprzętu wymienionego
  zgodnie z § 21 ust. 2 poniżej,
  10)kosztów utylizacji sprzętu, który uległ awarii lub
  przypadkowemu uszkodzeniu,
  11)usterek spowodowanych działaniem wirusów
  komputerowych, oprogramowania komputerowego lub
  wadliwym funkcjonowaniem na skutek powyższych
  czynników,
  12)usterek wynikających z wadliwych pikseli w liczbie niższej
  lub równej liczbie dopuszczalnej zgodnie z normą
  ISO 13406-2 z roku 2001,
  13)wad telewizorów plazmowych, wynikających z wypalania
  luminoforu – „zamieranie obrazu”,
  14)kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w sytuacji,
  gdy nie nastąpiła szkoda lub Ubezpieczyciel nie jest
  odpowiedzialny za szkodę na mocy niniejszych warunków.
  3. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli
  Ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego
  niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że zapłata
  odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach
  względom słuszności.
  4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę
  wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczający
  pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Użytkownik obserwowany
  To są jaja jakieś? To co oni ubezpieczają?
 • Specjalista Sieci, Internet
  Jak to co, siebie!.