Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Powitanie i kilka propozycji.

Przemcio 04 Nov 2007 21:25 8195 4
 • #1
  Przemcio
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Chciałbym korzystając z okazji powitać Zarząd i Kolegów Moderatorów a przede wszystkim Użytkowników Forum
  mających nadzieję na uzyskanie tutaj konkretnej pomocy.

  Powstawaniu tego działu towarzyszyła w ostatnich dniach bardzo zła i napięta atmosfera a zacięte walki słowne
  bardzo daleko odbiegły od szerokiej tematyki Forum.
  Nie chciałbym wracać do tego gdyż większość zainteresowanych wie o czym piszę, chociaż pewne wnioski mogą być sporą nauczką na przyszłość.
  Samo powstanie działu i stanowisko Moderatora są dla mnie sporym aczkolwiek miłym zaskoczeniem po tym wszystkim. Dziękuję.

  Właśnie wnioski z ostatnich dni podsuwają mi pewne propozycje aby Forum prowadzone było zgodnie z chlubnymi tradycjami Elektrody.  Pojawiały się zarzuty co do elitarności takiego działu w związku z urządzeniami w rodzaju PC3000, HRT itp. .
  Żeby rozwiać wątpliwości.
  Nie będą tolerowane żadne pytania w związku z tymi urządzeniami.
  Od tego są Fora producentów tego sprzętu
  .

  Pamiętajmy o tym, że:
  - z porad Forum korzystają osoby w różnym wieku i stopniu zaawansowania
  - w wielu przypadkach można sobie poradzić dostępnym oprogramowaniem.Nikt nie mówi, że jest łatwo ale można przy odpowiedniej pomocy.

  Jest sporo do zrobienia i jestem otwarty na wszelkiego rodzaju sugestie i propozycje.
  Mogę tylko mieć ogromną nadzieję, że wrócą na Forum mocno zdegustowani ostatnimi zajściami Specjaliści zajmujący się na co dzień tą tematyką.

  I na koniec ogromna prośba do Wszystkich Zadających pytania.
  Im więcej szczegółów podacie w zapytaniu tym być może bardziej trafna i szybsza będzie pomoc. To akurat jest w Waszym interesie!

  To tak miły i dobry początek zanim ... hmm.

  P.
 • #2
  tzok
  Moderator of Cars
  Korzystając z okazji, chciałbym zaproponować stworzenie w tym dziale bazy firmware do dysków oraz listy przydatnych narzędzi wraz z krótkimi opisami.
  Może ktoś się dokopie do mojego tłumaczenia opisu atrybutów SMART, to też by można tu zamieścić, podobnie jak "wykład" o Low Level Format i translacji LBA (moje tłumaczenie fragmentu dokumentacji Seagate'a).

  Na koniec - jeśli nie ma wyraźnych przesłanek, że ktoś używa nielegalnej kopii programu lub że sprzęt, którego naprawa dotyczy pochodzi z nielegalnego źródła, przyjmujmy że wszystko odbywa się w zgodzie z prawem, a ew. wątpliwości pozostawmy odpowiadającym do rozstrzygnięcia we własnym zakresie. Kupując w sklepie nóż nikt nas nie pyta czy czasem nie chcemy nim poderżnąć gardła swojej teściowej, nie każmy udowadniać ludziom że są niewinni.
 • #3
  forestx
  R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
  Dokopałem się :twisted:
  tzok wrote:
  Atrybuty SMART

  Kod:
  Raw Read Error Rate
  01
  Atrybut ten zależy od ilości błędów odczytu i stanu powierzchni dysku, wskazuje na częstość sprzętowych błędów odczytu, które wystąpiły podczas odczytu danych z powierzchni dysku. Niskie wartości wskazują na problem z powierzchnią dysku lub głowicami odczytu/zapisu.
  Krytyczny: Tak

  Throughput Performance
  02
  Łączna (ogólna) sprawność dysku. Jeśli wartość tego atrybutu się obniża jest duża szansa, że zbliżają się problemy z dyskiem.
  Krytyczny: Nie

  Spin Up Time
  03
  Średni czas na rozkręcenie talerzy (od 0 obr/min do pełnej prędkości). Wartość RAW tego atrybutu wyraża czas w sekundach lub milisekundach.
  Krytyczny: Nie

  Start/Stop Count
  04
  Wartość RAW tego atrybutu jest liczbą cyli start/stop dysku.
  Krytyczny: Nie

  Reallocated Sectors Count
  05
  Ilość realokowanych sektorów. Kiedy dysk napotyka błąd odczytu/zapisu/weryfikacji, oznacza ten sektor jako realokowany i przenosi dane do specjalnego zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego). Proces ten jest również określany mianem remapowania a realokowane sektory określa się remapami. To właśnie dlatego, na nowoczesnych dyskach, nie widzimy "bad bloków" podczas testów powierzchni -
  Krytyczny: Tak

  Read Channel Margin
  06
  Rezerwa kanału podczas odczytu danych. Funkcja ego atrybutu nie jest objęta specyfikacją.
  Krytyczny: Nie

  Seek Error Rate
  07
  Częstość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. W razie uszkodzenia mechanicznego systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwa albo termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta. Więcej błędów wyszukiwania oznacza pogarszanie się stanu powierzchni dysku i podsystemu mechanicznego dysku.
  Krytyczny: Nie

  Seek Time Performance
  08
  Przeciętna wydajność operacji wyszukiwania głowic magnetycznych. Jeśli wartość atrybutu maleje, jest to oznaka problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
  Krytyczny: Nie

  Power-On Hours
  09
  Ilość godzin w stanie zasilania. Wartość RAW atrybutu odpowiada łącznej ilości godzin (lub minut, sekund, w zależności od producenta) przepracowanych przez dysk. Zmniejszenie się tej wartości do poziomu krytycznego (threshold) wskazuje na zmniejszenie się parametru MTBF (średni czas między awariami). Niemniej, w rzeczywistości, nawet jeśli MTBF zmaleje do zera, nie oznacza to że zasoby MTBF całkowicie się wyczerpały i dysk przestanie działać.
  Krytyczny: Nie

  Spin Retry Count
  10
  Ilość ponowień prób rozpędzenia talerzy. Atrybut ten przechowuje łączną ilość prób uruchomienia talerzy przed osiągnięciem pełnej szybkości obrotowej (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
  Krytyczny: Nie

  Recalibration Retries
  11
  Atrybut ten wskazuje liczbę żądań re-kalibracji (po warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
  Krytyczny: Nie

  Device Power Cycle Count
  12
  Atrybut ten wskazuje na łączną ilość pełnych cykli zasilania dysku.
  Krytyczny: Nie

  Soft Read Error Rate
  13
  Jest to ilość programowych błędów odczytu, występujących podczas odczytu danych z powierzchni dysku.
  Krytyczny: Nie

  G-Sense Error Rate
  221
  Częstość błędów występujących podczas uderzeń. Atrybut ten przechowuje wskazania czujnika przeciążeń i podaje łączną ilość błędów występujących jako rezultat wewnętrznych przeciążeń (upuszczenia dysku, niewłaściwej instalacji, i t.p.).
  Krytyczny: Nie

  Power-Off Retract Count
  228
  Atrybut ten podaje ile razy dysk był wyłączany.
  Krytyczny: Nie

  Load/Unload Cycle Count
  193
  Ilość cykli parkowania/wyparkowania ze strefy parkowania (Landing Zone).
  Krytyczny: Nie

  Temperature
  194
  Temperatura dysku twardego. Wartość RAW tego atrybutu podaje wskazania wbudowanego czujnika ciepła (w stopniach Celsjusza).
  Krytyczny: Nie

  Reallocation Event Count
  196
  Ilość operacji remapowania (przenoszenia danych z uszkodzonego sektora do specjalnego zarezerwowanego obszaru - obszaru rezerwowego). Wartość RAW tego atrybutu określa łączną ilość prób transferu danych z realokowanego sektora do obszaru rezerwowego. Liczone sa zarówno próby udane jak i nieudane.
  Krytyczny: Tak

  Current Pending Sector Count
  197
  Bieżąca ilość niestabilnych sektorów (oczekujących na remapowanie). Wartość RAW tego atrybutu wskazuje na łączną ilość sektorów oczekujących na reampowanie. Później, kiedy część z tych sektorów uda się odczytać, wartość jest zmniejszana. Jeśli błędy występują ciągle podczas próby odczytu niektórych sektorów, dysk podejmie próbę odzyskania danych, przeniesienia ich do zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego) i oznaczenia sektora jako remapowany. Jeśli wartość tego atrybutu wynosi zero, wskazuje to, że stan powierzchni dysku jest zły.
  Krytyczny: Tak

  Uncorrectable Sector Count
  198
  Ilość niekorygowalnych błędów. Wartość RAW tego atrybutu wskazuje łączną ilość niekorygowalnych błędów podczas odczytu/zapisu sektora. Wzrost wartości tego atrybutu wskazuje na ewidentne defekty powierzchni dysku i/lub problemy z podsystemem mechanicznym dysku.
  Krytyczny: Tak

  UltraDMA CRC Error Count
  199
  Łączna ilość błędów CRC w trybie UltraDMA. Wartość RAW atrybutu wskazuje ilość błędów wykrytych przez CRC (CRC Interfejsu) podczas przesyłania danych w trybie UltraDMA.
  Krytyczny: Nie

  Write Error Rate (Multi Zone Error Rate)
  200
  Częstość błędów zapisu. Atrybut ten wskazuje na łączną ilość błędów zapisu podczas zapisywania sektora. Im wyższa wartość RAW, tym gorszy stan powierzchni dysku i/lub mechanicznego podsystemu.
  Krytyczny: Nie

  Disk Shift
  220
  Przesunięcie dysków od osi. Wartość RAW pokazuje jak bardzo dysk został przesunięty. Jednostka miary jest nieznana. UWAGA: Przesunięcie dysków jest możliwym rezultatem silnego uderzenia lub upadku.
  Krytyczny: Tak

  Loaded Hours
  222
  Użycie aktuator głowic magnetycznych spowodowane normalną eksploatacją. Liczy się tylko czas działania aktuator.
  Krytyczny: Nie

  Load/Unload Retry Count
  223
  Użycie aktuator głowic magnetycznych spowodowane licznymi wystąpienia operacji takich jak: odczyt, zapis, pozycjonowanie głowic i t.p. Liczy się tylko czas gdy głowice były w stanie działania.
  Krytyczny: Nie

  Load Friction
  224
  Użycie aktuator głowic magnetycznych spowodowane tarciem mechanicznych części dysku. Liczy się tylko czas gdy głowice były w stanie działania.
  Krytyczny: Nie

  Load-in Time
  226
  Łączny czas działania aktuator głowic. Atrybut ten wskazuje łączny czas w którym dysk był obciążony (przy założeniu, że głowice były w stanie działania, poza obszarem parkowania).
  Krytyczny: Nie

  Torque Amplification Count
  227
  Ilość prób rozkręcenia talerzy dysku.
  Krytyczny: Nie

  GMR Head Amplitude
  230
  Amplituda drgań głowic (GMR-head) w czasie pracy.
  Krytyczny: Nie

  Na podstawie http://www.ariolic.com/activesmart/smart-attributes/
  Rozwinięcie tematu - atrybuty S.M.A.R.T => https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic965332.html

  --- --- ---

  Cała prawda o Low Level Format z tematu => https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=844912#844912
  tzok wrote:
  W przypadku dysków ATA (IDE):
  Dyski ATA (IDE) można podzielić na trzy kategorie: Wczesne, Przejściowe (nie wiem jak to przetłumaczyć - przyp. tłumacza) i ZBR.

  1. WCZESNE: Kiedy urządzenia z interfejsem ATA (aka IDE - Zintegrowana Elektronika Dysku, ale tak samo jest w przypadku SCSI), wyraźnie ostrzegaliśmy przed próbami formatowania niskopoziomowego tych dysków ponieważ
  1) fabrycznie zapisane pliki z mapą uszkodzonych sektorów mogły by ulec zamazaniu
  2) zoptymalizowane wartości przeplotu i przesunięcia zostały by zmienione, owocując obniżeniem transferu.
  Obecnie SGATFMT4 obsługuje te napędy tylko jako opcja spadkowa, w zastępstwie fabrycznego formatowania naprawczego. Jeśli napęd w jakiś sposób utracił swój oryginalny format lub struktura partycji zostało uszkodzona przez wirusa i t.p., SGATFMT4 może zostać użyty prze-formatowania dysku _bez_ stworzenia pliku zawierającego mapę uszkodzonych sektorów. Wszelkie defekty będą musiały zostać ponownie "odkryte"; najpierw przez DOS-owy format wysokiego poziomu, później przez inne oprogramowanie do skanowania dysków. Te narzędzie z dużym prawdopodobieństwem zlokalizują wszystkie "twarde" błędy, ale raczej nie znajdą "miękkich" (tzw. "słabych" sektorów - przyp. tłumacza). Jedynym sposobem na zlokalizowanie wszystkich błędów obydwu rodzajów jest naprawa fabryczna z użyciem wysoce złożonego osprzętu diagnostycznego (patrz rozdział TWARDE i MIĘKKIE BŁĘDY).

  2. PRZEJŚCIOWE: W miarę rozwoju produktów z interfejsem ATA, zostały wprowadzone dyski Przejściowe (np. ST1239A, ST1201 i t.p.) a problem formatowania niskopoziomowego częściowo stracił na ważności. Kiedy taki dysk pracuje w trybie translacji (nie-fizycznej definicji geometrii) formatowanie niskopoziomowe jest nieszkodliwe dla fabrycznych plików mapujący defekty i zoptymalizowanego przesunięcia (aczkolwiek niszczy dane użytkownika) ponieważ nie tworzy sektorów od nowa. Jeśli jednak dysk taki będzie pracował w trybie fizycznym, formatowanie niskopoziomowe utworzy sektory od nowa.

  3. ZBR: Ostatecznie, dzisiejsze dyski z interfejsem ATA (jak ST-1144A i ST-3144A) często są Nagrane ze Strefami Bitów (ZBR). Dyski ZBR posiadają zmienną ilość sektorów na ścieżkę, zależną od strefy dysku. Zewnętrzne ścieżki, mające większy obwód (długość ścieżki jest większa), są w stanie pomieścić więcej sektorów niż ścieżki wewnętrzne. W tym scenariuszu NIEMOŻLIWYM jest zdefiniowanie dysku w Konfiguracji CMOS prawdziwymi, fizycznymi wartościami. Cylindry i głowice tak... ale nie ilość sektorów na ścieżkę. W związku z tym dyski te ZAWSZE pracują w trybie translacji i są odporne na re-sektorowanie podczas formatowania niskopoziomowego. Na dyskach z interfejsem ZBR ATA (przynajmniej Seagate... o innych nie wiadomo) pliki mapujące fabryczne defekty są w pełni chronione i jako że dysk pracuje w trybie translacji, zoptymalizowane przesunięcie jest również chronione.

  Co do zarządzania defektami, większość dysków z interfejsem ATA pokazuje 0 bajtów w uszkodzonych sektorach pod CHDISK'iem. Dzieje się tak dzięki realokowaniu lub "przeskakiwaniu" uszkodzonych sektorów poprzez fabryczny format i nie jest to objęte definicją interfejsu.

  Istnieje kilka powodów aby rozważyć formatowanie niskopoziomowe dysku ZBR ATA/IDE. W związku z tym, że formatowanie niskopoziomowe "oczyści" z danych wszystkie sektory, może to być jedyny sposób na usunięcie uszkodzonego wpisu do tablicy partycji lub partycji założonej przez inny system operacyjny lub usunięcie wirusa. W przypadku nowych defektów powierzchni, np. spowodowanych uderzeniem głowicy (trzęsienie ziemi!), SGATFMT4 jest w stanie odnaleźć i wyłączyć z użycia wadliwy sektor, pod warunkiem że uszkodzenie nie obejmuje sekcji ID danego sektora. Stosując tą metodę, rodzaj formatowania średniego poziomu, zablokowane sektory zostaną ponownie odnalezione podczas formatowania wysokopoziomowego z DOS'u i zostaną zgłoszone jako "bajty w uszkodzonych sektorach" w podsumowaniu.
  Poprawiłem. (gsm_virus)
 • #4
  tzok
  Moderator of Cars
  Obiecany WD.EXE w wersji PL ale szanując decyzję kol. Okzo - nie jest to jego wersja PL.

  Dodatkowo, wersja ta jest pozbawiona opcji formatowania SA.

  proszę pamiętać, że nieumiejętne użycie poniższego programu może spowodować nieodwracalne szkody na dysku!
 • #5
  Przemcio
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Może udało by się uzyskać trochę przestrzeni dyskowej na utworzenie takiej biblioteki opisów podobnie jak w przypadku bazy schematów.
  Łatwiej będzie z tego korzystać.

  P.